Ambulancebehandlere skal uddannes til at håndtere psykisk syge

Fra næste år skal ambulancebehandlere i Region Syddanmark uddannes til at håndtere psykiske syge patienter, herunder anvendelse af deeskalerende teknikker. I første omgang vil regionen have ambulancebehandlere med de særlige kompetencer i de større byer, og efter to år skal ordningen evalueres.

De nye kompetencer til ambulancebehandlerne hos Ambulance Syd og Responce indgår i Region Syddanmarks budgetforlig for 2019, hvor der afsættes 0,8 mio. kr. til formålet. Samme beløb skal anvendes i 2020, hvorefter beløbet reduceres til 0,25 mio. kr. om året.

Det nærmere indhold af den nye uddannelse skal fastlægges i den kommende tid, og efter to år skal der gennemføres en evaluering af effekt, anvendelsesgrad og kapacitetsbelastning.

Som led i budgetforliget er det også aftalt, at der i slutningen af 2018 skal indgås en samlet aftale om det præhospitale område, hvor der blandt andet kan indgå reviderede servicemål og en justering af den præhospitale indsats. Én justering er der dog allerede enighed om: Ambulanceoperatørerne skal have mulighed for at anvende Tempo 100-ambulancer, når de eksisterende ambulancer skal udskiftes. Dermed bliver der bl.a. bedre muligheder for at anvende klimaanlæg og elektronisk båre.

Annonce