Ambulancefolk: Kirsten Lee provokerer og skaber risiko for nye arbejdsnedlæggelser

Arkivfoto: Thomas Voss

Det radikale regionsrådsmedlem Kirsten Lees udmelding om, at de seneste måneders hårde kritik af akutberedskabet i Region Hovedstaden skyldes usaglig fagforeningspolitik samt at alarmcentralen og Københavns Brandvæsen har ansvaret for problemerne i akutberedskabet, skaber vrede hos Brandfolkenes Organisation, der organiserer ambulancefolk i Københavns og Frederiksberg brandvæsener. Organisationen mener, at Kirsten Lee bevidst provokerer ambulancefolkene, og at det skaber risiko for nye arbejdsnedlæggelser, der kan udvikle sig til en konflikt af et omfang, som ikke er oplevet tidligere.

“Der er blevet fremsat nogle voldsomme angreb fra specielt Kirsten Lee i forhold til fagforeningernes rolle i ambulanceproblematikken i Region Hovedstaden, hvilket virker som den største hovedløse handling igennem det sidste år. Kirsten Lee vælger at angribe vores medlemmer, ansatte i ambulancetjenesterne, og ansatte på alarmcentralerne for, at der er kaos i regionens ambulancetjeneste. Det finder jeg enormt bekymrende, for da regionen sidst kom med lignende beskyldninger, oplevede man desværre, at de berørte medarbejde følte sig meget stødte, hvilket resulterede i et fagligt møde. Jeg synes Kirsten Lee med denne udtalelse bevidst provokerer den samme gruppe ansatte, og jeg ser det som en meget umoden handling”, siger formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée.

Brandfolkenes Organisation frygter, at Kirsten Lees udtalelser kan underminere den relative ro, som er opstået efter at Region Hovedstaden og Københavns Kommune blev enige om at skabe et nyt samarbejdsforum. “Der er nedsat et udvalg for at skabe ro og stoppe mudderkastning mellem fagforeninger, medarbejdere, entreprenører og regionen. Men med denne udtalelse blæser regionens politikere på disse aftaler, som er indgået for at sikre borgerne ambulancer. Jeg håber, at ambulancefolkene bærer over med denne tåbelighed af en udtalelse, for ellers tror jeg man risikerer at havne i en konflikt, som aldrig er oplevet tidligere”, siger Jesper Bronée.

Kirsten Lee har kritiseret fagforeningernes rolle i debatten, og hun mener blandt andet, at fagforeninger kommer med forkerte oplysninger. Men ifølge Jesper Bronée ønsker Brandfolkenes Organisation dialog med regionen – der blot ikke har reageret på den fremstrakte hånd: “Jeg har henvendt mig i et brev til regionen umiddelbart efter ambulancefolkenes faglige møde den 31. december 2009 for at tilbyde en dialog og et oplæg til en løsning på de problemer, som der er i ambulancetjenesten i regionen. Desværre har regionen ikke reageret på denne henvendelse, hvilket viser, at regionen ikke ønsker en løsning på dette problem. Fra start har det været min frygt, at regionen udelukkende spiller med musklerne for at skabe så meget uro, at de enkelte ambulancetjenester falder fra hinanden på grund af den hårde belastning, så regionen kan bruge det som argument for at hjemtage ambulanceopgaven. Desværre oplever vi netop nu, at regionen også på hospitalsområdet er ude at stand til at yde en ordentlig service til borgerne, og nu er målet muligvis, at man også vil styre landets ambulancer. Jeg er rystet over, at man kan have sådanne personer til at råde omkring befolkningens sundhed”, siger Jesper Bronée.

Formanden for Brandfolkenes Organisation håber fortsat, at regionspolitikerne vil erkende, at problemerne i ambulancetjenesten er svære at finde en løsning på, og derfor kommer han med en opfordring: “Jeg vil gerne invitere politikerne i regionen, ambulanceentreprenørerne og fagforeningerne til et møde, hvor man kan få fakta på bordet om antallet af ambulancer før og efter den nye struktur, responstider osv., for der er åbenbart to meget forskellige opfattelse af, hvad der er korrekt. Så jeg håber, politikerne vil strække hånden frem på samme måde, som Brandfolkenes Organisation nu gør for anden gang på tre uger for at møde hinanden personligt”.

Annonce