Ambulanceoperatør går konkurs

Ambulanceoperatøren Rescue-Safe ApS, der blandt andet har udført liggende sygetransport for SOS International, er efter flere år med underskud gået konkurs. Rescue-Safe har ellers haft en stor fremgang i bruttofortjenesten, men høje omkostninger og afskrivninger på tilgodehavender resulterede i et underskud, som fik revisorerne til at advare om, at der var væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift.

Ifølge den seneste indberetning til Danmarks Statistik havde Rescue-Safe i intervallet 20-49 medarbejdere i 3. kvartal 2019. Rescue-Safe har blandt andet udført internationale sygetransporter for SOS International, og i 2018 fordoblede selskabet bruttofortjenesten til 5,7 mio. kr., hvilket dog blev undermineret af store personaleomkostninger på 5,1 mio. kr. samt nedskrivning af et tilgodehavende hos den største ejer på 0,4 mio. kr.

Underskuddet resulterede i en negativ egenkapital på 0,7 mio. kr., hvilket fik revisorerne til at advare om, at ”selskabet har haft et tab på TDKK 410 i regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2018, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med TDKK 740. Disse forhold sammen indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften”.

Den 24. januar 2020 afsagde Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling så konkursdekret over Rescue-Safe.

Rescue-Safe var ejet af Jan Bøgvald, Inge Høwisch Bøgvald, Daniel Bøgvald Christiansen og Kenneth Bøgvald Larsen. Selskabet havde ved konkursen adresse i Taastrup, men delte tidligere lokaler med SOS Dansk Autohjælp Vestegnen i Glostrup, som havde samme ejerkreds. Dette selskab gik – efter at have forladt SOS Dansk Autohjælp – konkurs i 2017.

Annonce