Ambulix-selskab på vej mod tvangsopløsning

Tidligere på året skiftede den lille ambulanceoperatør Ambulix ApS i Sorø navn til Dansk Patient Befordring ApS, og samtidig flyttede selskabet til en c/o-adresse i Greve. Nu er selskabet imidlertid efter alt at dømme på vej mod en tvangsopløsning, for selv om fristen for længst er overskredet, så har Dansk Patient Befordring ApS ikke indsendt noget regnskab for 2008, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke komme i kontakt med selskabet på den adresse, som selskabet selv har oplyst. I mellemtiden er der opstået et nyt selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS, der viderefører Ambulix’ aktiviteter.

Ambulix hed oprindeligt Nordisk Ambulancetjeneste ApS, og dette selskab blev overtaget af Henrik Henriksen for omkring ni år siden. I 2002 gik Nordisk Ambulancetjeneste ApS imidlertid konkurs med en bruttogæld på ca. 1 mio. kr., men aktiviteterne blev overtaget af et nyt selskab, Ambulix ApS. Dette selskab havde Henrik Henriksen som direktør, selv om han udadtil har anvendt betegnelsen ambulanceinspektør, mens størstedelen af anparterne var ejet af en Terese Henriksen, der ifølge BeredskabsInfos oplysninger er Henrik Henriksens mor.

Hovedaktiviteten i såvel Nordisk Ambulancetjeneste som Ambulix har været liggende sygetransport til og fra udlandet for forsikringsselskaber samt beredskabsvagt vil stævner og andre arrangementer. Ambulix har også flere gange forsøgt at komme ind på markedet for brandslukning ved at give tilbud på brandslukning i blandt andet Køge og Holbæk. Ifølge det seneste regnskab, som vedrører regnskabsåret 2007, havde Ambulix en bruttofortjeneste på 2,7 mio. kr., driftsudgifter på 2,1 mio. kr. og et samlet overskud på 0,3 mio. kr. Ambulix havde på det tidspunkt en gæld på 1,7 mio. kr. og en egenkapital på 0,3 mio. kr.

Den 9. marts 2009 indtrådte en Heini J. Henriksen som direktør for Ambulix ApS i stedet for Henrik Henriksen. Den 18. marts 2009 skiftede Ambulix ApS så navn til Dansk Patient Befordring ApS og samtidig skiftede selskabet adresse til c/o Heini J. Henriksen, Thors Kvarter 28A, 2670 Greve. Trods det sammenfaldende efternavn er Heini J. Henriksen ifølge Henrik Henriksen ikke et familiemedlem.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har der siden Dansk Patient Befordring ApS’  flytning ikke været nogen egentlige aktiviteter i selskabet, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser, at Dansk Patient Befordring ApS ikke har overholdt fristen for at indlevere regnskab for 2008. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan imidlertid ikke komme i kontakt med Dansk Patient Befordring ApS på den adresse i Greve, som selskabet selv har opgivet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig er selskabets mangeårige revisor, Revisionsfirmaet Frank Bergmann Hansen i Lyngby, trådt tilbage som revisor, uden at der er udpeget en ny. Det manglende regnskab og den manglende mulighed for at kontakte Dansk Patient Befordring ApS gør, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen formentlig snart vil sende selskabet til tvangsopløsning.

Da Dansk Patient Befordring ApS blot er et nyt navn for selskabet Ambulix ApS, er al gæld også forblevet i selskabet, og en række virksomheder har i lokale medier oplyst, at Ambulix ApS – nu Dansk Patient Befordring ApS – samtidig med navneskiftet er ophørt med at betale af på selskabets gæld.

Samtidig med at Ambulix ApS skiftede navn til Dansk Patient Befordring ApS opstod der et nyt selskab, Ambulix Fire & Rescue ApS, der tilsyneladende viderefører aktiviteterne fra Ambulix ApS og også anvender Ambulix-navnet. Selskabet er stiftet af Henrik Henriksen, der også er selskabets direktør, og som altså dermed nu driver sine aktiviteter i det tredje selskab indenfor otte år. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens oplysninger har Ambulix Fire & Rescue ApS ingen ansatte og ikke status som arbejdsgiver. Revisionsfirmaet Frank Bergmann Hansen i Lyngby, som altså indtil for nyligt også var revisor for Dansk Patient Befordring ApS, er revisor for Ambulix Fire & Rescue ApS.

BeredskabsInfo har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henrik Henriksen.

Annonce