Fagforening: Hjælp de hårdt ramte redderelever

Den 1. oktober 2014 skulle 12 unge være startet på deres drømmeuddannelse om redderelever. Men efter Region Syddanmarks udbud af ambulancekørslen har de 12 fået annulleret deres uddannelsesaftaler, og det får nu 3F til at opfordre regionen til handling. Fagforeningen vil have regionen til at sikre, at reddereleverne ikke får ødelagt deres elevtid.

De 12 redderelever skulle starte som redderelever hos Falck, og de skulle uddannes på Rescue Center Danmark. Men efter at Falck i forrige måned tabte Region Syddanmarks udbud af ambulancekørslen, har redningskorpset annulleret uddannelsesaftalerne.

Årsagen er, at det ikke vil være muligt at færdiguddanne eleverne inden Falcks kontrakt udløber, og Region Syddanmark har ikke ønsket at garantere for, at reddereleverne kan overdrages til færdiguddannelse hos de nye operatører, BIOS og Responce, ligesom regionen ikke har ønsket at garantere, at Falck vil få dækket sine udgifter ved det, der reelt ville være uddannelse af elever til brug for Falcks konkurrenter.

3F: En alvorlig fejl

Hverken udbuddet eller de kontrakter, der nu er indgået mellem Region Syddanmark og BIOS og Responce, tager højde for spørgsmålet om uddannelse af eksisterende elever. Og det har nu fået 3F til at sende et brev til Region Syddanmark, Falck og BIOS, hvor man opfordrer til, at ”der hurtigst muligt udbedres en alvorlig fejl, der er opstået i forbindelse med udbud af ambulancekørsel i Region Syddanmark”.

I brevet henviser 3F til de 12 redderelever, der har fået annulleret deres uddannelsesaftaler:

”Lige nu er der 12 redderelever, der efter mange måneders planlægning, glæde og spændt venten har fået ødelagt deres drøm om en fremtid i tjeneste for patienter og andre borgere som vigtig del af Region Syddanmarks præhospitale indsats. Det er naturligvis både synd og uheldigt for de 12 redderelever. Men det er lige så synd og uheldigt for Region Syddanmark og fremtidens præhospitale indsats, at der ikke er taget højde for uddannelse i regionens udbudsbetingelser”, skriver gruppeformand Jan Villadsen fra 3F’s transportgruppe.

Vil sikre en stabil fødekæde

”I 3F Transportgruppen vil vi ikke klandre nogen for den situation, der er opstået. Men vi skal kraftigt opfordre til, at der hurtigt afholdes et møde med alle involverede parter, så situationen kan drøftes og forhåbentlig løses”, skriver Jan Villadsen, der påpeger vigtigheden af, at der sikres en stabil fødekæde til fremtidens ambulancetjeneste.

”Det er det muligt at planlægge, men kun hvis uddannelse og stabil tilgang til faget sikres på tværs af budrunder nu og fremover. Derfor handler denne henvendelse ikke alene om 12 redderelever, der står uden uddannelse og fremtidsmuligheder på trods af alle ønsker, håb og en længe planlagt fremtid med indsats i Region Syddanmarks tjeneste. Det handler om fremtidens muligheder for at sikre stabil tilgang af veluddannet arbejdskraft til såvel nuværende som kommende operatører. Derfor skal vi opfordre alle implicerede parter til at sikre en hurtig løsning for nuværende og fremtidige aftaler for redderelever i Region Syddanmark”, slutter 3F.

Ingen redderelever er opsagt

Selv om de 12 elever, som endnu ikke havde påbegyndt deres uddannelse, har fået annulleret deres uddannelsesaftaler, så har Falck fortsat mange redderelever under uddannelse i ambulancetjenesten i Region Syddanmark, og ingen af de redderelever er blevet opsagt.

I øjeblikket har Falck 60 elever under uddannelse i Region Syddanmark, og ifølge redningskorpset vil man sikre, at de 30 elever, som ikke er færdige, når Falck den 1. september 2015 forlader ambulancetjenesten i regionen, bliver færdiguddannet i andre dele af Falck.

Annonce