Budgetaftale giver flere ambulancer i Region Hovedstaden

De seneste år har servicemålene for responstider i Region Hovedstaden været under hårdt pres. Derfor vil regionen som led i en ny budgetaftale tilføre yderligere 10 mio. kr. til akutberedskabet. Pengene er øremærket til en styrkelse på ambulanceområdet, og de otte partier, som står bag budgetaftalen, ønsker at sikre, at ambulancerne når frem indenfor servicemålene.

Budgetaftalen der indgået mellem otte af de ni partier i Region Hovedstadens regionsråd. Aftalen indebærer, at ambulanceområdet styrkes med 7 mio. kr. i 2020 – og 10 mio. kr. i de følgende år.

”Alle borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp i tilfælde af akut sygdom eller skade, skal have let og hurtig adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening. Behovet for akut ambulancetransport har været og er fortsat stigende. For at sikre, at ambulancen ved livstruende skade og sygdom også fremadrettet når frem inden for det politisk fastsatte servicemål [og] for at mindske presset på de øvrige kørsler, prioriterer vi 7 mio. kr. i 2020 stigende til 10 mio. kr. i 2021 og frem til at supplere det nuværende ambulanceberedskab”, skriver partierne i budgetaftalen.

Annonce