Københavns Brandvæsen undrer sig over Region Hovedstaden

Danmarks – endnu – næststørste ambulanceoperatør, Københavns Brandvæsen, udtrykker i dag undren over Region Hovedstaden. Årsagen er udtalelser fra regionen om, at sundhedsfagligt personale på regionens kommende vagtcentral vil sikre en afgørende bedre disponering end i dag og at antallet af ambulanceberedskaber ikke har indflydelse på responstiderne. Ifølge Københavns Brandvæsen vil den nye vagtcentral ikke give hverken bedre eller væsentligt hurtigere disponering, og samtidig påpeger brandvæsenet, at blot to større ulykker vil kunne lægge beslag på alle ambulancer i København.

Det er chefen for akut medicin og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, som i går udtalte sig om det fremtidige beredskab i regionen. Freddy Lippert gav udtryk for, at den planlagte reduktion af antallet af ambulanceberedskaber ikke vil resultere i en forringelse af responstiden ved akutte opgaver som hjertestop, fordi der fremover vil være sundhedsfagligt personale på vagtcentralen til at disponere ambulancerne, og fordi ambulancerne bliver udstyret med GPS, så de kan ses på et elektronisk kort på vagtcentralen. Det er i dag ikke muligt på Københavns Brandvæsens vagt- og alarmcentral.

“Københavns Brandvæsen er overrasket over, at regionen mener, at sundhedsfagligt personale på regionens vagtcentral vil sikre en afgørende bedre disponering af ambulancer end det personale, der i dag er på alarm- og vagtcentralen hos Københavns Brandvæsen, desuagtet at personalet på brandvæsenets alarm- og vagtcentral er uddannede og rutinerede ambulancefolk med stor erfaring. Det er sjældent, at der på alarm- og vagtcentralen hos Københavns Brandvæsen disponeres forkert ved akutte og livstruende sygdomme og tilskadekomster. At dette billede vil ændre sig nævneværdigt ved at anvende sundhedsfagligt personale stiller vi stort spørgsmålstegn ved. Uanset et manglende GPS-overblik, er det ikke Københavns Brandvæsens opfattelse, at der vil kunne spares væsentlig tid i forhold til responstiden i dag på 5 minutter og 30 sekunder”, oplyser Københavns Brandvæsen i en udtalelse.

“Dertil kommer, at overblikket og den hurtige disponering kræver velfungerende it-systemer, der har de rette funktionaliteter, og som personalet er fuldt fortrolige med. It-systemerne til regionens vagtcentral er endnu ikke set, og forventningerne til disse systemer er pt. udelukkende teoretisk baseret, og vil næppe fungere optimalt inden for et til to år efter opstarten den 1.9.2009”, lyder det videre fra Københavns Brandvæsen.

“Endelig er det overraskende, at Freddy Lippert åbenbart ikke mener, at antallet af beredskaber angiveligt har nogen indflydelse på responstiden ved de meget akutte tilfælde, uanset at blot to større ulykker i området sandsynligvis vil lægge beslag på alle 13 ambulancer, som kommer til at udgøre beredskabet til 730.000 indbyggere i København, Frederiksberg, Taarnby, Dragør, Hvidovre og Brøndby fra den 1.09.09. Andre ambulancer skal derfor komme fra den øvrige del af regionen – hvor der jo også kan være flere akutte opgaver på én gang”, påpeger Københavns Brandvæsen.

Det samlede ambulanceberedskab i hele Region Hovedstaden er i dag på anslået på mindst 60 ambulancer inklusive sygetransportambulancer med uddannede ambulancebehandlere. Fremover vil beredskabet være på 39 ambulancer.

Annonce