Evaluering af syddansk ambulanceudbud kommer tidligst om et halvt år

Der kommer til at gå mindst et halvt år, inden den længe ventede evaluering af Region Syddanmarks ambulanceudbud foreligger. Der er således endnu ikke valgt en ekstern evaluator, og når det er sket, ventes evalueringen at tage 4-6 måneder. Prisen bliver omkring 500.000 kr. Regionen understreger, at der ikke skal ses på, om udbuddet blev gennemført korrekt.

Region Syddanmark overlod sidste efterår ambulancekørslen til BIOS og Responce, og både frem til overdragelsen og i den efterfølgende driftsfase har særligt BIOS’ varetagelse af ambulancekørslen giver anledning til massive problemer. Selv efter at der er tilkøbt ekstra beredskaber hos Responce og konverteret ambulancer til sygetransportvogne, mangler BIOS således typisk at bemande 3-4 ambulancer hver dag.

Nu skal ambulanceudbuddet så evalueres, og det bliver en ekstern evaluator, som skal stå for arbejdet. Det vil koste regionen ca. 500.000 kr. og vare 4-6 måneder fra det tidspunkt, hvor evaluatoren er udvalgt.

Skal undersøge understøttelse af målsætninger

I et internt dokument slår Region Syddanmark dog fast, at evalueringen ikke skal omfatte spørgsmålet om, hvorvidt selve udbuddet blev gennemført korrekt, da regionen mener, at spørgsmålet har været behandlet af Klagenævnet for Udbud.

I forhold til forberedelsesfasen og udbudsfasen vil regionen alene have en vurdering af, i hvilket omfang den konkrete tilrettelæggelse af udbuddet har understøttet regionens målsætninger for ambulanceudbuddet, herunder en vurdering af processens fokus på markedsforholdene.

Når det gælder implementeringsfasen, så ønsker regionen en vurdering af, om tilrettelæggelsen af denne har været tilstrækkelig til at håndtere de udfordringer, som de indgåede kontrakter har medført, f.eks. i forhold til tidsfrister, dialog og opfølgning.

Endelig skal evalueringen omfatte driftsfasen, hvor der skal ske en vurdering af den opfølgning og monitorering, som Region Syddanmark har varetaget, herunder om yderligere tiltag vurderes at kunne have effekt.

Annonce