Fællestillidsmand: Nyt setup vil gå ud over arbejdsmiljøet

Hovedstadens Beredskab afgav et tilbud, som ville have skabt en sund og robust arbejdsplads med fokus på god service til borgerne og øget trivsel til medarbejderne, samtidig med at det var økonomisk konkurrencedygtigt. Det siger fællestillidsmand Andreas Keil, som frygter, at det nye setup i hovedstadens ambulancetjeneste vil gå ud over det i forvejen pressede arbejdsmiljø.

Onsdag blev det offentliggjort, at Hovedstadens Beredskab havde tabt Region Hovedstadens udbud af ambulancekørslen. I stedet hjemtager Region Hovedstaden størstedelen af beredskabets hidtidige dækningsområde, mens Falck skal udføre ambulancekørslen i resten af regionen.

”Vores ambulancetjeneste i Hovedstaden er over 120 år gammel, og det ligger i vores DNA i Hovedstadens Beredskab, at have en ambulancetjeneste. Derfor er vi selvfølgelig rigtig kede af, at vi fremadrettet ikke får denne mulighed. Men samtidig ønsker vi de vindende parter tillykke”, siger Andreas Keil, der er fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab.

Fællestillidsmanden retter også en tak til beredskabets ledelse:

”Vi vil gerne takke vores ledelse for den store medinddragelse vi har oplevet i forbindelse med udarbejdelsen af dette bud, og vi oplever, at ledelsen har lyttet samt taget medarbejdernes ønsker meget seriøst. Vi mener, at det bud, Hovedstadens Beredskab gav, ville skabe en sund og robust arbejdsplads med fokus på god service til borgerne og øget trivsel til medarbejderne, samtidig med det var økonomisk konkurrencedygtigt”.

Mindre tid til at restituere

”I KbaK (Klubben for brand- og ambulance København) har vi altid arbejdet for at styrke arbejdsmiljøet og trivslen for ambulanceredderne til gavn for borgerne i hovedstaden. Men det nye ambulancesetup bekymrer os. Vi forudser, at redderne får mere tid på gaden og derved mindre tid til at restituere mellem opgaverne på de travle dage. Ligeledes tror vi, at konceptet med få store ambulancebaser vil betyde mindre ejerskab og tilhørsforhold til virksomhederne samt de lokationer, redderne skal benytte. København er en meget hård by at køre ambulance i, og vi tror, at man med dette setup vil øge presset i et i forvejen meget hårdt arbejdsmiljø”, siger Andreas Keil.

I forhold til Region Hovedstaden, så har fællestillidsmanden både ros og ris:

”Vi vil gerne rose og fremhæve, at virksomhedsoverdragelse af medarbejdere er en del af udbuddet, og ligeledes at man øger antallet af redderelever”, siger Andreas Keil, der dog er mere kritisk i forhold til konkurrencesituationen:

”Region Hovedstaden skriver selv, at de ønsker at styrke konkurrencen på ambulancemarkedet, hvorfor man blandt andet har hjemtaget ambulancebaserne. Derfor forekommer det også paradoksalt, at udbuddet resulterer i færre leverandører, og at en leverandør alene får tildelt over 78% af beredskaberne”.

Annonce