Falck får rekordbøde for overtrædelse af konkurrenceloven

Falck har i dag i Københavns Byret fået en bøde på 30 mio. kr. for groft uagtsomt at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester i perioden fra august 2014 til oktober 2015, hvor Falck søgte at skade konkurrenten BIOS’ image. Det er den hidtil største bøde, der er udstedt i Danmark for overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck i perioden fra august 2014 til oktober 2015 havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester, idet Falck havde iværksat en række ekskluderende aktiviteter rettet mod konkurrenten BIOS, hvorved Falck tog andre midler i brug end den normale konkurrence, hvilket samlet set udgjorde et misbrug af Falcks dominerende stilling på det danske marked. Falck blev derefter anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af Konkurrencerådet.

Det har i dag resulteret i, at Falck har fået en bøde på 30 mio. kr. ved Københavns Byret. Det oplyser specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard fra SØIK.

“Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked. Derfor er vi hos SØIK tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 mio. kr. Det er den hidtil største bøde for overtrædelse af konkurrenceloven i Danmark, og det understreger, at der har været tale om en meget alvorlig sag”, siger Niels Dengsø Kjærsgaard.

Ved fastsættelse af bødestørrelsen er der lagt vægt på, at adfærden betragtes som ”en meget alvorlig overtrædelse” af konkurrenceloven. Efter lovgivningen skal der derfor som udgangspunkt udmåles en bøde på ikke under 20 mio. kroner. Ved bødefastsættelsen er der desuden lagt vægt på, at Falck har samarbejdet med SØIK efter politianmeldelsen, og at Falck har betalt erstatningsbeløb til tredjeparter, herunder blandt andet Region Syddanmark og BIOS, med et samlet beløb på omkring 152 mio. kroner.

“Når man som Falck er dominerende på et marked, så har man en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Den pligt tilsidesatte Falck ved at arbejdede efter en strategi, der havde til hensigt at skade konkurrenten BIOS’ image”, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller.

Annonce