Falck: Forfejlet kritik fra Reddernes Aktionsgruppe

Reddernes Aktionsgruppe har på BeredskabsInfo kritiseret den årlige vedligeholdelsesuddannelse, som ambulanceredderne gennemgår for at opretholde deres medicinske kompetencer. Aktionsgruppen har især kritiseret måden, hvorpå repetitionsdage afholdes, som ifølge aktionsgruppen skaber nervøsitet og angst hos en stor del af de deltagende reddere. Men ifølge Falck er kritikken forfejlet; Reddernes Aktionsgruppe har tilsyneladende ikke orienteret sig om de ændringer i repetitionsdagene, som er gennemført i samarbejde med Reddernes Landsklub – netop for at dæmme op for frustrationer i forbindelse med repetitionen.

Med udgangspunkt i en arbejdsmiljøundersøgelse fra Storstrøms Amt, som Reddernes Landsforening og 3F fik udarbejdet i 2005, blev der nedsat en arbejdsgruppe med lige mange deltagere fra Falck og de faglige organisationer. Deres arbejde mundede ud i et forslag til et ændret forløb af repetitionsdagene, som blev afprøvet i Vejle og Århus Amt i andet halvår af 2006 og starten af 2007. Efter gode resultater her blev den nye model vedtaget 1. maj 2007 og gælder således over hele landet.

Den psykiske belastning har især været til stede i forbindelse med år to og år fire i den fire-årige vedligeholdelsescyklus, som redderne gennemgår. Her afsluttedes det to dage lange forløb med en evaluering af reddernes kompetencer, og redderne risikerede – såfremt de ikke gennemførte den tilfredsstillende – at skulle møde op næste dag på arbejdet uden tilladelse til at udføre deres job som ambulanceredder. I den nye model indledes forløbet med en evaluering, og de 6-7 procent, der ikke består, kan deltage i indlæringen de næste to dage og så gå op til evalueringen igen – med det resultat, at kun ganske få ikke gennemfører den tilfredsstillende.

“Jeg synes, det er unfair, at vi skal læse denne forfejlede kritik, når både vi og Reddernes Landsforening har brugt lang tid og megen energi på at gøre uddannelsen mindre psykisk belastende uden at gå på kompromis med kvalitetssikringen af reddernes kompetencer”, siger divisionsdirektør i Falck, Lars Vester. Han undrer sig over, at kritikken er anonym og foregår uden for de etablerede samarbejdskanaler. “Vi vil gerne lytte til kritik, men henvend jer dog til de faglige repræsentanter, som I selv har valgt, og lad os samarbejde i de velfungerende strukturer, som findes i Falck”, siger Lars Vester.

Annonce