Falck lukker station i Helsingør

Når Falcks to ambulancer i Helsingør sidst på året flytter ind på byens hospital, så lukker Falck samtidig sin nuværende station på Klostermosevej. Ambulancestationen på hospitalet vil dermed danne rammen om Falcks eneste tilbageværende aktiviteter i Helsingør, hvor de øvrige aktiviteter fremover vil blive udført fra de omliggende Falck-stationer.

Oprettelsen af en ambulancestation på hospitalet i Helsingør er et led i Region Hovedstadens udbud af ambulancekørslen, hvor regionen har ønsket en forsøgsordning, der indebærer, at ambulancerberedskabet i højere grad integreres i den øvrige del af det akutte sundhedsberedskab.

Falck kom til Helsingør i 1940, hvor redningskorpset overtog brandslukningen, efter at det lokale brandvæsen var blevet kritiseret for deres indsats under en dødsbrand. I 1976 flyttede Falck ind på den nuværende station på Klostermosevej, hvor Falck også stod for brandvæsenets materiel og stillede med reddere til brandudrykninger, mens de deltidsansatte brandfolk var ansat af kommunen. Da Falck mistede kontrakten på brandslukningen, blev stationen delt mellem Falck og det kommunale Nordsjællands Brandvæsen, men fra årsskiftet fraflytter Falck stationen.

De øvrige Falck-opgaver vil blandt andet blive løst fra stationerne i Fredensborg og Hillerød, hvor Hillerød fremover bliver base for alle de nordsjællandske køretøjer til liggende sygetransport.

Annonce