Falck og Samariten mister store ambulancekontrakter i Stockholm

I dag driver Falck 12 ambulancestationer i Stockholm, men Region Stockholm har nu besluttet at hjemtage al ambulancekørsel i regionen. Fremover skal regionens egen ambulanceoperatør derfor varetage opgaven. Det betyder, at Falck mister en kontrakt med en værdi på 300 mio. svenske kr. om året, mens Samariten mister en kontrakt på 220 mio. svenske kr.

Ambulancetjenesten i Region Stockholm består af ca. 90 ambulancer og 1.500 medarbejdere, der hvert år udfører 350.000 ambulancekørsler.

I dag varetages 40 pct. af ambulancekørslen af Region Stockholms egen ambulanceoperatør, AISAB, mens de øvrige 60 pct. er fordelt mellem Falck og Samariten. Falcks nuværende kontrakt har en værdi på ca. 300 mio. svenske kr. om året, mens Samaritens kontrakt har en værdi på ca. 220 mio. svenske kr. om året. Kontrakterne udløber i 2024, men kan dog forlænges frem til udgangen af 2026.

Region Stockholm har imidlertid nu besluttet, at ambulancekørslen skal hjemtages. Det betyder, at AISAB gradvist overtager opgaven i de fem distrikter, hvor Falck og Samariten i dag driver ambulancestationerne. For Falcks vedkommende er det 12 stationer, som overgår til AISAB indenfor de kommende år.

”Ændringen vil styrke og effektivere vores aktiviteter og skabe forudsætningerne for et godt beredskab, der er rustet til fremtiden. Det er vigtigt at understrege, at selv om der sker store ændringer, så vil der fortsat være behov for alle de nuværende medarbejdere i det præhospitale beredskab”, siger Patrik Söderberg, der er cheflæge for det præhospitale område i Region Stockholm.

Annonce