Falcks ambulanceudrykninger er blevet længere og dyrere

Stadig flere, stadig længere og stadig dyrere. Falcks ambulancekørsler stiger i både omfang, kilometer og mandtimer, viser de netop opgjorte tal for 2007. “Det stigende antal kilometer og mandtimer og dermed stigende udgifter er en af følgerne af den øgede centralisering og specialisering i sundhedssystemet. Der er blevet længere mellem de sygehuse, der modtager akutte patienter, og mange skal også køres et bestemt sted hen for at modtage en særlig behandling”, siger Ole Qvist Pedersen, der er divisionsdirektør i Falck.

Ole Qvist Pedersen nævner som et eksempel hjertepatienter og gravide kvinder, der typisk køres over længere afstande end tidligere. ”Det er ganske enkelt en konsekvens af, at man samler kvaliteten i overensstemmelse med sygehusreformen, og heldigvis har ambulanceredderne også fået en bedre uddannelse, således at patienterne kan føle sig trygge – selv under lange transporter”, siger Ole Qvist Pedersen.

Den stigende tendens med flere kørsler, flere kilometer og flere mandtimer har gjort sig gældende i mange år. Mens der i 1996 var knap 237.558 ambulancekørsler, var der i 2007 278.526, og mens en ambulancekørsel var på 25,9 kilometer i 1996, var den i 2007 steget til 37,2 kilometer. Antallet af mandtimer pr. kørsel er steget fra 1,76 i 1996 til 2,57 i 2007.

Annonce