FOA indgår overenskomst med regionerne om ambulancekørsel

I dag er der ingen af regionerne, der udfører egentlig ambulancekørsel i eget regi, men både Region Hovedstaden og Region Sjælland har helt eller delvist hjemtaget driften af akut- eller akutlægebiler, og især Region Sjælland arbejder med planer om selv at byde på en del af ambulancekørslen for at skabe konkurrence i de dele af regionen, hvor der ikke er udsigt til, at Falck får konkurrence fra andre ambulanceoperatører.

Med den nye overenskomst mellem FOA og Danske Regioner er de overenskomstmæssige forhold nu på plads, og dermed vil regionerne fremover kunne varetage ambulancekørsel.

Overenskomsten er landet på det samme niveau som FOA’s overenskomst med KL, der dækker den ambulancekørsel, som de kommunale brandvæsener i København og Roskilde samt på Frederiksberg udfører.

”Det er vi tilfredse med. Der kommer nu en overenskomst med ordnede forhold, og niveauet er det samme som i kommunerne, hvilket giver fair og lige konkurrencevilkår”, siger FOA-formand Dennis Kristensen, der også påpeger, at der er nyskabelser i overenskomsten: ”Det nye ved overenskomsten er, at den dækker hele den præhospitale indsats. Altså behandlingen i ambulancen og i akutmodtagelsen – inden man indlægges på sygehuset. Denne helhedstænkning kan være med til at skubbe det danske sundhedsvæsenet et lille skridt fremad, og det er vi meget tilfredse med”, siger Dennis Kristensen.

FOA: Positivt at det offentlige bliver medspiller

FOA er i dag den klart mindste fagforening på ambulanceområdet, hvor 3F med 4.100 reddere som medlemmer dækker langt størstedelen af området. Men Dennis Kristensen venter sig meget at regionernes planer om egen ambulancekørsel.

”De vil ikke rykke ud med nye ambulancer i morgen, men nu er udviklingen i gang. Og det er meget positivt, at det offentlige igen bliver medspiller på dette meget centrale velfærds- og sundhedsområde”, siger FOA-formanden.

Skal i første omgang bruges i Region Hovedstaden

Det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), som har indgået overenskomsten med FOA, og her udtrykker man tilfredshed med overenskomsten.

“Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at få en overenskomst, som dækker ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og paramedicinere, med FOA. Regionerne har efterspurgt en sådan overenskomst, så de kan ansætte de pågældende faggrupper under ordnede forhold”, siger Jens Stenbæk, der er formand for RLTN.

RLTN oplyser, at overenskomsten i første omgang skal bruges i Region Hovedstaden, hvor paramedicinerne og ambulancebehandlere skal ansættes af regionen til at bemande den akutlægebil i Herlev, som regionen hjemtager i begyndelsen af næste år. Men på lidt længere sigt ser regionerne perspektiver i at lade faggrupperne indgå bredere på det præhospitale og akutte område i regionerne, f.eks. ved modtagelse af akutte patienter.

Udsigt til krig med 3F

Med den nye overenskomst er der imidlertid udsigt til endnu en konflikt mellem FOA og 3F. I dag er det nemlig 3F, som organiserer langt størstedelen af de ambulancereddere, som efter næste udbudsrunde kan få regionerne som nye arbejdsgivere – og derefter er det et åbent spørgsmål, hvilken af de to organisationer, der egentlig skal organisere redderne.

Der har tidligere været tradition for, at FOA havde overenskomsterne for de offentlige ambulanceoperatører, mens 3F havde overenskomsterne for de private ambulanceoperatører. Da det private svenske firma Samariten i 2009 stod til at overtage den ambulancekørsel, som Københavns Brandvæsen hidtil havde varetaget, valgte FOA imidlertid at indgå overenskomst med Samariten. Og 3F har da også så sent som mandag meldt ud, at man på tilsvarende vis forventer, at regionerne indgår overenskomst med 3F.

”Hvis de selv vil stå for opgaven, går vi ud fra, at de ser mod os, når der skal forhandles en overenskomst. Det er kotyme, når det offentlige område får nye opgaver”, sagde formanden for 3F’s Transportgruppe, Jan Villadsen, til Fagbladet 3F.

Jan Villadsen åbnede dog også op for, at der eventuelt kunne indgås en fælles overenskomst med FOA, ”så der ikke opstår en lignende konflikt på det her følsomme område”, som han udtrykte det under henvisning til striden mellem 3F og FOA om Brandfolkenes Organisation.

Annonce