Frikender amt for dødsfald i ambulance

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen frikender Sønderjyllands Amt for at være skyld i, at en 78-årig kvinde i sommer døde i ambulancen under en overførsel fra Tønder til Sønderborg sygehus. Ministeren skriver i et svar til Folketingets sundhedsudvalg og Peter B. Nissen fra Højer, at det er lægernes vurdering, at dødsfaldet ikke kan kædes sammen med overførslen mellem sygehusene.

Ministeren skriver, at “sådanne overflytninger til et større sygehus med større ekspertise og særligt udstyr er ganske almindelige fra alle sygehuse.” Det var Peter B. Nissen, der mente, at sundhedsministeren skulle vurdere sagen, trods lægernes klar vurdering.

“Peter B. Nissen har den indstilling, at alle dødsfald er amtets skyld. Han glemmer, at der altid vil være dødsfald, når det handler om sygehuse, af den simple grund, at der kan være tale om meget syge patienter. Som seriøs politiker burde han holde sig til fakta, frem for at puste til en falsk utryghed”, siger Jens Andresen, formand for Sønderjyllands Amts sundhedsudvalg, til DR Syd.

Patienten var under lægeligt tilsyn, mens hun ventede på en ambulance med ledsager. Ministeren beklager, ligesom Sønderjyllands Amt, at patienten måtte vente længe. Men konklusionen er, at kortere ventetid ikke havde ændret sagens udfald.

Sundhedsministeren skriver, at hvis der måtte være sager, der kan relateres til sygehusstrukturen, så vil det blive taget op af Sundhedsstyrelsen. “Det er ganske normalt, at Sundhedsstyrelsen kan påpege, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Det gør Sundhedsstyrelsen også over for andre amter. Det har ikke kun noget med ny struktur eller Sønderjylland at gøre”, forklarer Jens Andresen til DR Syd.

Annonce