Præhospital

Akutlæge får kritik for manglende fejlsøgning af, om tube var fejlplaceret

En akutlæge, der i september 2022 rykkede ud med en akutlægebil til en alvorligt syg patient, har fået kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Under akutlægens behandling af patienten blev en iltslange ikke placeret korrekt, idet den blev lagt i spiserøret, og akutlægen opdagede ikke, at iltslangen var anlagt forkert. Sidstnævnte udløser kritikken fra disciplinærnævnet.

Præhospital

Læge kritiseres for ikke at have tilkaldt ambulance til patient med brystsmerter

En vagtlæge har fået kritik for at have handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, efter at vagtlægen i en konkret sag undlod at tilkalde en ambulance til en patient, der oplevede smerter i brystet med udstråling til venstre arm, var koldtsvedende, havde kastet op, og havde fået målt et blodtryk på 165/119. Patienten fik efterfølgende en blodprop i hjertet.

Præhospital

Debat: Lad ambulancefolkene bruge deres faglighed

Styrelsen for Patientklager har netop udtalt kritik af en ambulancebehandler, fordi det blev vurderet, at der var tale om en utilstrækkelig undersøgelse og mangelfuld konferering. Men det er en afgørelse, der giver anledning til undren, og den står ikke alene. Derfor skal vi tilbage til at lade ambulancefolkene bruge deres faglighed, skriver Thomas Brücker fra FOA i dette debatindlæg.

Præhospital

Ambulancebehandler får kritik for behandling

Da en ambulance i november 2019 rykkede ud til en patient, som var faldet ned fra et tag, var ambulancebehandlerens undersøgelse af patienten både mangelfuld og utilstrækkelig. Desuden burde behandleren have konfereret med en AMK-læge. Det fastslår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som konkluderer, at behandleren handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Præhospital

Disciplinærnævn retter hård kritik mod paramediciner

En paramediciner handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard under en udrykning i maj 2014. Det har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgjort. Nævnet retter hård kritik mod paramedicineren for at have ladet en patient gå ned af trappen selv, trods at der var mistanke om blødning i hjernen. Paramedicinerens kritiseres også for, at der ikke blev målt GCS og EKG samt at trombolysevagten ikke blev kontaktet.