Københavns Kommune: Udskyd ambulanceudbud

Udsigten til væsentligt færre ambulancer i København får nu overborgmester Ritt Bjerregaard og de øvrige borgmestre i Københavns Kommune til at opfordre Region Hovedstaden til at udskyde udbuddet af regionens ambulancetjeneste. Borgmestrene frygter længere responstider, og regionen har da også valgt at udskyde beslutningen til november – men ifølge regionen har det intet med borgmestrenes opfordring at gøre.

Københavns Kommune vil have stoppet den igangværende udbudsrunde, fordi der tilsyneladende er udsigt til færre ambulancer til de københavnske borgere i fremtiden. I et brev til regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) beder de syv borgmestre ifølge JP København regionen om at genoverveje dimensioneringen af ambulanceberedskabet.

“Vi er bekymrede for, om vi kan bevare den korte responstid, som borgerne er vant til, idet der ikke vil være samme antal ambulancer eller personale til rådighed, som der er i dag”, skriver borgmestrene i den fælles henvendelse, hvor de opfordrer regionspolitikkerne til at udskyde beslutningen og ændre i udbuddet.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, afviser opfordringen. “Det er hverken praktisk eller juridisk muligt at udskyde en udbudsrunde”, siger han. Men regionspolitikkerne har dog valgt at udskyde beslutningen om valg af leverandør en måned til næste regionsmøde i november. Beslutningen skulle ellers efter planen være truffet den 28. oktober.

“Det har intet med henvendelsen at gøre. Det er for at slå to beslutninger sammen, så tildeling af ambulanceopgaven bliver besluttet samtidig med valg af serviceniveau”, forklarer Svend Hartling med henvisning til, at regionen kan vælge at købe ekstra ydelser og dermed hæve serviceniveauet.

Annonce