Læger: Kvalitetsmodel skal omfatte kvalitet og effekt af præhospital indsats

Der mangler indsigt i, om borgerne får den rette hjælp, når de ringer 112. Derfor bør der i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) opstilles mål for, hvilken kvalitet og effekt den præhospitale indsats skal have, så det bliver muligt at sammenligne på tværs af regioner. Sådan lyder opfordringen i Lægeforeningens høringssvar om DDKM for det præhospitale område.

”Mange avancerede behandlinger indledes i ambulancen på vej ind til akutafdelingerne. Regionerne er nødt til at se i øjnene, at tiden er løbet fra den store forskel i tilbud, som de tilbyder. I dag har befolkningen krav på at få denne samme kvalitet, uanset hvor de bor i landet. Det bør Den Danske Kvalitetsmodel være med til at sikre”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Regionerne har annonceret, at de er på vej med fælles kvalitetsmål for den præhospitale indsats. ”Det vil være oplagt, at målene indgår i Den Danske Kvalitetsmodel. På den måde kan regionerne få et redskab til at finde ud af, om deres præhospitale indsats er tilrettelagt godt nok”, siger Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen bakker op om arbejdet med kvalitet på det præhospitale område. Mads Koch Hansen glæder sig især over, at der er lagt op til en større metodefrihed ud fra lokale ønsker og behov. ”Det kan være med til at skabe et godt kvalitetsmiljø, når der tages udgangspunkt i, hvad der giver mening at måle lokalt. Det sikrer også, at DDKM ikke opfattes som en udefra kommende model, som mere eller mindre meningsfuldt lægges ned over de enkelte sygehuse og afdelinger”, siger Mads Koch Hansen.

Annonce