Nordjylland vil have flere lægehelikopterflyvninger

Den nye lægehelikopter i Karup, som blev sat i drift den 1. juni 2011, har snart passeret de første 500 flyvninger. Men selv om helikopteren formelt er fælles for Region Midtjylland og Region Nordjylland, er den en sjælden gæst i det nordjyske, hvor der kun har været 60 flyvninger. Det vil Region Nordjylland nu gøre noget ved.

Lægehelikopteren i Karup har indtil videre været på 426 flyvninger, der fordeler sig med 378 flyvninger til akutte patienter og 48 patientoverflytninger.

Imidlertid er det kun omkring 14 % af flyvninger, som er gået til Region Nordjylland. Ved hele 83 % af flyvninger er patienten fra Region Midtjylland, mens Region Syddanmark og Region Hovedstaden hver tegner sig for 1,4 % af flyvningerne.

I betragtning af, at Region Midtjylland og Region Nordjylland i fællesskab driver lægehelikopteren, er Region Nordjylland dermed stærkt underrepræsenteret i helikopterens aktivitetsstatistik.

Ifølge Region Nordjylland skyldes de få nordjyske flyvninger især helikopterens placering i Karup, som medfører, at der er forholdsvis lang flyvetid til den nordlige del af dækningsområdet. Dermed kan Region Nordjyllands lægebil i Aalborg i mange tilfælde være hurtigere fremme end helikopteren, ligesom transporttiden med ambulance til primært Aalborg Sygehus vil være kortere end med lægehelikopteren.

Region Nordjylland vil imidlertid gerne have flere helikopterudrykninger, og derfor er der ifølge regionen nu iværksat et arbejde internt på AMK-vagtcentralen i Aalborg, som skal skærpe personalets opmærksomhed omkring brug af lægehelikopteren.

Annonce