Nye servicemål: Patienter kan komme til at vente lang tid på sygetransport

Patienter i Region Syddanmark, som med et køretøj til liggende sygetransport skal transporteres hjem, skal fremover være forberedt på, at de kan komme til at sidde i lang tid på sygehuset og vente. I hvert fald lægger regionen op til, at servicemålet skal være, at 80 pct. af patienterne skal være hentet indenfor to timer.

I det præhospitale beredskab er der normalt fokus på responstiderne for de akutte ambulanceudrykninger, de såkaldte A- og B-kørsler.

Men beredskabet udfører også C- og D-kørsler. C-kørsler er ikke-hastende ambulanceopgaver og planlagte transportopgaver, der kræver medicinsk behandling og/eller overvågning. Disse afvikles uden udrykning. D-kørsler er liggende transporter, der ikke kræver behandling eller medicinsk overvågning. Disse afvikles i de fleste tilfælde med en sygetransportvogn til liggende patientbefordring, men kan varetages af ambulancer ved ledig kapacitet.

I Region Syddanmark skal politikerne i den kommende tid beslutte, hvilke servicemål, som skal gælde for C- og D-kørslerne. Og hvis det står til regionens præhospitale udvalg, så skal patienterne være indstillet på, at kørslerne planlægges sådan, at 80 pct. af patienterne ankommer til sygehusene maksimalt 60 minutter før deres aftale. Samme servicemål vil gælde ved afhentning efter endt behandling for C-kørslerne, mens patienter, der afhentes med en D-kørsel, har udsigt til et servicemål om, at 80 pct. afhentes maksimalt 120 minutter efter endt behandling.

Kræver bedre udnyttelse af ressourcerne

De nye servicemål vil dog kunne give udfordringer for det præhospitale beredskab. En opgørelse fra Region Syddanmark viser således, at det foreslåede servicemål for aflevering kun var opfyldt ved 69 pct. af kørslerne i 2019. For afhentning var servicemålet opfyldt ved 70 pct. af C-kørslerne og 76 pct. af D-kørslerne.

”Der vil derfor skulle ske en optimering af kapacitetsudnyttelsen, såfremt antallet af beredskaber/biler skal forblive uændret. Det forventes muligt – med en længere implementeringsperiode – at kunne realisere de foreslåede servicemål med den nuværende kapacitet”, lyder vurderingen fra Region Syddanmark.

I første omgang er de nye servicemål blevet vedtaget af Region Syddanmarks præhospitale udvalg. Det skete efter en debat, hvor SF’s medlem ønskede servicemålet for afhentning ved D-kørsler ændret fra maksimalt 120 minutter til maksimalt 90 minutter. Det forslag blev dog nedstemt af de øvrige partier.

Det er regionsrådet, som i sidste ende skal tage stilling til servicemålet.

Annonce