Overvejer at droppe bod: Den kan knække kriseramt BIOS

Selv om Region Syddanmark har ret til en bod fra BIOS – og formentlig også har pligt til at opkræve den – så mener regionens advokat, at regionen skal overveje at droppe boden. BIOS’ økonomiske situation er nemlig yderst kritisk, og en bod kan resultere i en konkurs. Derfor kan det være billigere for regionen at betale den erstatning, som Falck kan kræve, hvis regionen vælger at bryde udbudsbetingelserne og undlader at opkræve boden.

Det er Fyens Stiftstidende, som kan fortælle om et hemmeligt notat fra Region Syddanmarks advokat, Kammeradvokaten, hvor regionen opfordres til at overveje, om man bevidst bør bryde udbudsreglerne.

Ifølge notatet har BIOS selv oplyst til Kammeradvokaten, at selskabets situation nu er yderst kritisk, og den oplysning bekræftes af en pengestrømanalyse, som Region Syddanmark har haft adgang til. For første gang bekræfter BIOS da også, at der i øjeblikket mangler penge i kassen. Selskabet har nemlig det, der betegnes som ”en kortvarig likviditetsudfordring”, som skyldes, at der på kort tid er afholdt nogle store ekstraudgifter, mens betalingen for ambulancekontrakten er fordelt på den 10-årige kontraktperiode.

Bod kan resultere i konkurs

På grund af manglende leverance af det krævede antal ambulanceberedskaber skal BIOS ifølge kontrakten betale en større bod, der formentlig løber op i ca. 12 mio. kr. for 1. kvartal 2016. Men i notatet foreslår Kammeradvokaten, at regionen indtil videre skal droppe boden. Der er nemlig risiko for, at boden sender BIOS i konkurs, og i så fald skal regionen i gang med at finde en ny ambulanceoperatør.

Omvendt vil en manglende – eller udskudt – opkrævning af boden være i strid med udbudsreglerne, fordi de øvrige bydere, Falck og Responce, kan hævde, at deres tilbud ville have været meget billigere, hvis de også kunne have undladt at levere det krævede antal beredskaber og alligevel slippe for bod. Men Kammeradvokaten mener, at den erstatning, som Falck og Responce i givet fald vil være berettigede til, kun vil være på omkring 10 mio. kr. – og dermed vil det kunne være en bedre forretning for regionen at betale erstatningen end at skulle finde en ny ambulanceoperatør efter en BIOS-konkurs.

Med til historien hører, at såfremt BIOS går konkurs, så vil den store bankgaranti, som er stillet, kunne dække regionens ekstraudgifter. Men garantien er stillet af den hollandske storbank Rabobank, og hvis banken får et milliontab på en BIOS-konkurs, så kan regionen forvente, at BIOS lægger sag an mod regionen – der altså dermed risikerer en langvarig retssag mod en af verdens største banker.

Indtil videre har Region Syddanmark betalt ca. 7 mio. kr. til Kammeradvokaten for rådgivning i BIOS-sagen.

Annonce