Reddere igangsætter undersøgelse af pris og effekt i det præhospitale beredskab

Hvordan er sammenhængen mellem pris og effekt for de mange forskellige typer enheder, som efterhånden indgår i det præhospitale beredskab? Det spørgsmål vil 3F og Reddernes Udviklingssekretariat gerne have svar på, og derfor vil man nu samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut om en undersøgelse, der skal sammenligne pris og effekt for traditionelle ambulancer, paramedicinerbemandede ambulancer, akutbiler, anæstesisygeplejerskebemandede akutbiler, lægebiler samt akutlægehelikoptere. Målet er at få et retvisende sammenligningsgrundlag.

De seneste år har været præget af en løbende debat om fordele og ulemper ved at bruge læger, sygeplejersker og paramedicinere i det præhospitale beredskab. Men reelt mangler der dokumentation for de forskellige faggruppers effekt – og i særlig grad dokumentation for effekten set i forhold til omkostningerne.

Netop den manglende dokumentation er baggrunden for det samarbejde, som 3F og Reddernes Udviklingssekretariat har indledt med Dansk Sundhedsinstitut.

Forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F fortæller, at Dansk Sundhedsinstituts undersøgelse starter i løbet af første halvår af 2012, og at målet er at få belyst evidensen for de forskellige løsningers effekt indenfor det præhospitale beredskab, herunder om der kan ses en dokumenteret effekt på sygelighed og dødelighed for bestemte patientgrupper.

”På den baggrund vil man kunne indgå i en vidensbaseret debat om organiseringen af sundhedsberedskabet med udgangspunkt i LEON-princippet”, siger Kim Poder med henvisning til princippet om Laveste Effektive Omkostnings Niveau, som traditionelt har spillet en central rolle for indretningen og ressourceudnyttelsen i det danske sundhedsvæsen.

Generelt er den præhospitale forskning ved at blive opprioriteret i Danmark, og senest har Region Midthylland besluttet at oprette en præhospital forskningsenhed. Og i 3F ser man frem til at komme i tæt dialog med regionerne vedrørende de forhold, der påvirker reddernes arbejdsopgaver.

”Vi hilser Region Midts nye præhospitale forskningsenhed velkommen. Det er på tide, at der skabes et miljø, hvor der på baggrund af evidensbaseret forskning indenfor det præhospitale udvikles på den behandling, som tilbydes patienterne. 3F og Reddernes Udviklingssekretariat medvirker gerne i et samarbejde, der kan afklare forholdene på det præhospitale område”, siger Kim Poder.

Annonce