Reddere: Vi føler at ambulancetjenesten er i opløsning

Kritikken mod den hollandsk-ejede BIOS, der fra september overtager en stor del af ambulancekørslen i Region Syddanmark, stiger. BIOS er afhængig af at kunne overtage et stort antal reddere fra Falck, men redderne udtrykker stigende frustration over BIOS. Senest har reddere fra Odense sendt et nødråb til politikerne, hvor de skriver, at de føler, at ambulancetjenesten er i opløsning.

Falck har efter et udbud tabt ambulancekørslen i Region Syddanmark til Responce og BIOS. Og mens Responce allerede har ansat de reddere, som selskabet skal bruge ved driftsstart den 1. september 2015, er BIOS tilsyneladende langt fra at være i mål. På nuværende tidspunkt er der således ikke ansat nogen af de ca. 600 reddere, som BIOS skal bruge. Ifølge selskabet selv har det indtil videre modtaget ca. 400 ansøgninger.

De ambulancereddere, der i dag er ansat i Falck, giver i stigende omfang udtryk for alvorlig frustration over BIOS, fordi redderne ikke kan få information om de vagtordninger, som BIOS vil anvende, og fordi ansættelsesprocessen opleves som stærkt problematisk. Senest har det fået ambulanceredderne i Odense til at sende følgende nødråb til regionspolitikerne i Region Syddanmark:

”Til regionspolitikerne i region syd

Ambulanceredderne i Odense har den 18. marts holdt møde, ang. deres fremtid i ambulancetjenesten.

Vi vil hermed give udtryk for vores frustrationer over at vi ikke kender vores fremtidige arbejdssituation.

BIOS fik i august 2014 tildelt kontrakten på ambulancekørslen i Sønderjylland og på Fyn.

Her 7 måneder efter er det stadig ikke muligt at søge en konkret stilling ved BIOS.

Man kan blive skrevet op til en samtale.

Ambulancereddere løser hver dag kritiske opgaver og arbejder ofte under ekstreme og belastende vilkår på turene.

Derfor er det vigtigt for os reddere, at vi (når vi ikke er på skarpe opgaver) har et sikkert fundament, ordnede arbejds- og lønvilkår og et højt videns- og informationsniveau.

Derudover arbejder vi på skifte- og døgnvagter, hvorfor det, af familiære og planlægningsmæssige årsager, er vigtigt at kende sin vagtform, vagtrul, arbejdssted, mulighed for fravær, videreuddannelse med mere.

Redderne arbejder, når de løser skarpe opgaver, sammen som et team. Derudover fungerer et makkerpar som hinandens sikkerhedsline når der arbejdes under pres, i vanskelige og farlige miljøer med mere.

Det er derfor vigtigt, at man kender sin makker, hans / hendes styrker, svagheder og begrænsninger. Dette så man kan supplere hinanden bedst muligt og dermed give patienterne den bedst mulige og mest effektive behandling. Derudover for at sikre, at de påvirkninger man udsættes for (psykiske som fysiske) bliver bearbejdet og evt. reaktioner fanget. Dette kræver et tæt tillidsfuldt forhold på samme måde som vi kender det i dag.

De som har været til samtale, har endnu ikke kunnet få konkrete svar omkring basale, men fundamentale vilkår som eksempelvis; arbejdssted, vagtplan, stillingsbeskrivelse, personalepolitik, håndtering af fravær og tilkald, forhold omkring skånejob, langtidssygdom med mere.

Stationer og udstyr, skal selvfølgelig være på plads, men det er også meget vigtigt at man kender, og er tryg ved de kollegaer man skal arbejde sammen med.

Der er pt. mangel på reddere i både region Sjælland og region Midt. Selv de reddere, der hidtil har været afventende og villige til at fortsætte sit arbejdsliv hos BIOS er begyndt at blive bekymrede og frustrerede over de manglende informationer, svar og synlighed omkring implementeringen.

Det har til sammen medført at flere reddere allerede har søgt helt ud af redderfaget, er gået på efterløn samt søgt andre stillinger i andre funktioner og områder i Falck.

Her kender man arbejdsforholdene, og flere er ansat sammen med kollegaer de kender.

BIOS kan ikke fortælle os hvem vi skal arbejde sammen med eller under hvilke vilkår, da man ikke vil ansætte os stationsvis.

Samtidig har vi her i regionen over 100 reddere med et efterlønsbevis.

Vi føler derfor ambulancetjenesten i region syd er i opløsning.

BIOS har indtil nu kun formået at fortælle om deres visioner. Vi frygter der ikke er reddere nok til at løfte opgaven, og er alvorligt bekymrede for den fremtidige ambulancetjeneste her i region syd.

Hvilke kollegaer er det vi som er tilbage efter 1/9 skal løse opgaven med fremover.

Hvor skal redderne komme fra?

Vi mener BIOS er kommet alt for sent i gang med løsning af den store opgave de står over for.

Det er muligt BIOS, snart, får ansat noget mere ledelse så de kan komme med fakta om deres vagtplaner, arbejdsforhold, mm. men, vi frygter det er for sent.

Her med en opfordring til at i som ansvarlige politikere, hurtigst muligt finder en løsning, så der, også efter 1/9 er garanti for en professionel ambulancetjeneste, her i region syd.

Ambulanceredderne Odense.”

Annonce