Reddernes Fagforening klager over hjertestarterforening på Langeland

Reddernes Fagforening har klaget til Sundhedsstyrelsen over Langelands Hjertestarterforening. Det sker på baggrund af en henvendelse fra en paramediciner, som har påpeget, at hjertestarterforeningen rykker ud iført ambulancelignende uniform, i køretøjer med udrykningssignaler og at de i nogle tilfælde opstarter medicinsk behandling.

Klagen fra Reddernes Fagforening er sendt til både Sundhedsstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Det sker på baggrund af en henvendelse fra en lokal paramediciner, der er medlem af Reddernes Fagforening.

”Vi har fået oplyst, at Langelands Hjertestarterforening kommer frem til de akut syge borgere uden sundhedsfaglig uddannelse, iført ambulancelignende uniform og i køretøjer med udrykningssignaler, på trods af, at de endnu ikke er godkendt til udrykning af Færdselsstyrelsen. Køretøjerne ligner til forveksling regionens øvrige akutbiler. Det er os tilmed oplyst, at Langelands Hjertestarterforening i nogle tilfælde opstarter medicinsk behandling, før regionens ambulance er kommet frem og uden at være i kontakt med en sundhedsfaglig person med uddelegeringskompetence”, skriver Reddernes Fagforenings formand, Kim Volder Hammershøj, i klagen til Sundhedsstyrelsen.

”Ligeledes kan vores kolleger i området berette om, at de observerer privatbiler komme kørende med meget høj hastighed for at nå frem til en given patient, der ofte allerede håndteres af sundhedsfagligt personale som f.eks. ambulancebehandler eller sygeplejerske. Vores kolleger fortæller også, at man ofte må bede hjerteløberne flere gange, og i kraftige vendinger, om at forlade patientens bolig. Vores kolleger har tillige oplevet, at patienter henvender sig på ambulancebasen i stedet for at ringe efter hjælp, hvilket patient eller pårørende begrunder med, at man ikke ønsker opløb i hjemmet af naboer eller andre fra det forholdsvis lille lokalsamfund. Indlysende på grund af, at man føler privatsfæren krænket”, skiver Kim Volder Hammershøj.

Ønsker vurdering af lovligheden

I klagen beder Reddernes Fagforening om, at Sundhedsstyrelsen tager stilling til lovligheden af hjertestarterordningen på Langeland, herunder formidlingen af følsomme patientdata fra Region Syddanmarks AMK-vagtcentral til de private førstehjælpere. Og Reddernes Fagforening tager afsted fra ordningen:

”Efter at have hørt om dette, vil vi i Reddernes Fagforening hermed på det kraftigste tage afstand fra Langelands Hjertestarteforenings virke, som vi ser kollidere med vore kollegaers arbejde. Vi mener, at der må være en meget klar forskel på deres signaler og virke, den uniform og de biler med påmonteret udrykningssignaler, som de benytter, i forhold til regionens øvrige akutbiler, ført af sundhedsfagligt og autoriseret ambulancepersonale”, skriver formanden.

Annonce