Region: Ambulancefolk ønsker bedre visitation af ambulancekørsler

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Ambulancefolkene i Region Hovedstaden ønsker, at ambulancer i højere grad visiteres til de rette kørsler, hvor mandskabet kan bruge deres sundhedsfaglige kompetencer. Det erkender Region Hovedstaden, som samtidig understreger, at man ved uddannelsen af de sundhedsfaglige visitatorer har fokus på korrekt valg af kørselsform.

Det er Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, som har anmodet fungerende sundhedsminister Karen Ellemann om at oplyse, om ambulancefolkene i Region Hovedstaden er tilfredse med visitationen fra akuttelefonen. Og i en udtalelse fra Region Hovedstaden erkender regionen, at det nok ikke er tilfældet.

”Region Hovedstadens Akutberedskab er bekendt med, at ambulancemandskabet ønsker, at ambulancer i højere grad visiteres til de rette kørsler, hvor mandskabet kan bruge deres sundhedsfaglige kompetencer, samt at ønsket gælder både visitation fra Akuttelefonen 1813 og visitationen fra øvrige samarbejdspartnere, som for eksempel praktiserende læger og hospitaler”, skriver regionen i udtalelsen.

Samtidig mener regionen dog også, at man gør noget for at sikre korrekt visitation. ”Akutberedskabet har blandt andet i uddannelse og efteruddannelsen af sundhedsfaglige visitatorer på Akuttelefonen 1813 haft fokus på korrekt valg af kørselsform ved visitation (ambulance, liggende sygetransport eller siddende sygetransport), og har ligeledes iværksat et projektarbejde med udvalgte hospitaler om samme. Såvel Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden som ambulancemandskabet ønsker naturligvis altid, at ambulanceberedskaber visiteres til relevante opgaver, det vil sige livs- eller førlighedstruende tilstande og øvrige hastende ambulancekørsler samt øvrige ambulanceopgaver, som kræver behandling og medicinsk overvågning”, skriver regionen.

Der er hvert år knap 1 mio. opkald til Akuttelefonen 1813, og i ca. 2 pct. af opkaldene disponeres en ambulance, hvilket svarer til ca. 20.000 ambulancekørsler årligt. Der er mere end 130.000 opkald til 112 i Region Hovedstaden årligt. På baggrund af opkaldene til 112 disponeres ca. 85.000 ambulancekørsler årligt.

Annonce