Region: BIOS var nok gået konkurs i januar uden fejludbetaling

Hvis ikke Region Syddanmark ved en fejl havde udbetalt 31 mio. kr. ekstra til BIOS, så var selskabet muligvis gået konkurs allerede i januar, da der skulle betale løn til medarbejderne. Den vurdering fremgår af en ny redegørelse fra Region Syddanmark, hvor det også kommer frem, at regionen forud for konkursen bekræftede, at BIOS’ fakturaer var korrekte.

Af en ny redegørelse fra Region Syddanmark fremgår det, at regionen var meget opmærksom på BIOS’ anstrengte økonomi – og at regionen derfor også ydede en særlig service til den hollandskejede ambulanceoperatør.

Der var således tale om, at BIOS fremsendte fakturaer med meget korte betalingsfrister, nemlig enten samme dag eller dagen derefter. Som en service valgte regionen at efterleve de korte betalingsfrister, og der blev fulgt en særlig procedure, hvor fakturaerne blev betalt manuelt, så BIOS fik pengene samme dag. De manuelle betalingerne kunne kun foretages af regionens regnskabsafdeling, og her blev fakturaerne håndteret korrekt. Men fra BIOS’ 5. faktura overgik håndteringen til den afdeling, der har ansvaret for det præhospitale område, og her opstod den fejl, som førte til, at der blev betalt 31,6 mio. kr. for meget.

Hvis der ikke var sket en fejlagtig ekstrabetaling, så er det ikke usandsynligt, at BIOS var gået konkurs allerede omkring årsskiftet, da der skulle betales januar-løn til medarbejderne. Det vurderer Region Syddanmark.

Region: Vi ville selv have opdaget fejlen

I redegørelsen placeres en del af ansvaret for fejludbetalingen hos BIOS, der havde rod med faktureringen og anvendte forkerte tekster på fakturaerne. Det interne ansvar placerer regionen dog hos de to medarbejdere, der har modtaget og godkendt fakturaerne, samt hos afdelingschefen for sundhedsplanlægning, der ikke fangede fejlen som led i det ledelsestilsyn, som skal udføres.

Det var pressen – og altså ikke regionen selv – som opdagede fejludbetalingen på baggrund af BIOS’ offentliggjorte regnskab. Men ifølge redegørelsen ville regionen ”uden tvivl” selv have opdaget fejlen, når man på et senere tidspunkt gennemgik BIOS’ regnskab.

Det fremgår dog også af redegørelsen, at regionen havde en glimrende mulighed for at fange fejlen – men at man ikke udnyttede muligheden, men tværtimod bekræftede, at BIOS’ fakturaer var korrekte.

Den 1. juli 2016 skrev BIOS’ direktør, Morten Hansen, således til Region Syddanmark og bad dem bekræfte, at de fem fakturaer, der var udstedt i 2015, var ”korrekt modtaget og betalt af regionen” og ”at dette inkluderer forudbetaling”. Det fremgik, at det var BIOS’ revisorer, som havde efterspurgt bekræftelsen. Den 4. juli 2016 fremsendte afdelingschef Helene Vestergaard fra regionens sundhedsplanlægning en liste over regionens betalinger til BIOS, som altså inkluderede den fejlagtige fejludbetaling. Men listen var altså ikke nok til, at regionen selv opdagede, at der var rod med betalingerne.

Annonce