Region forventer fortsat at BIOS lever op til kontrakten

Regionsrådet i Region Syddanmark drøftede i dag, hvordan det går med BIOS’ forberedelser til at overtage størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark. Regionen valgte imidlertid at gøre sagen til et lukket punkt på dagsordenen, så offentligheden får ikke kendskab til drøftelserne indhold. Formanden for det præhospitale udvalg forventer dog, at BIOS lever op til kontrakten.

BIOS skal fra 1. september 2015 køre de syddanske ambulancer på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Responce skal køre ambulancerne i Trekantområdet.

Med udgangspunkt i et ønske fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om at få en orientering om, hvor langt BIOS er med at forberede overtagelsen af opgaven med at køre ambulancerne i Region Syddanmark, drøftede regionsrådet i dag sagen. Drøftelsen blev flyttet fra den åbne til den lukkede dagsorden, da drøftelsen omhandlede kontraktlige forhold, som er fortrolige.

”Jeg forstår godt at det bekymrer syddanskerne, hvordan det går med ambulancekørslen efter 1. september. Og jeg forstår også frustrationen over at snakken om detaljer i forberedelserne skal foregå på et lukket møde. Jeg kan bekræfte, at BIOS arbejder hårdt og målrettet på at blive klar. Fra Region Syddanmarks side følger vi forberedelserne tæt og forventer selvfølgelig, at BIOS lever op til den kontrakt, vi har indgået med selskabet”, siger Thyge Nielsen, der er formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark.

Annonce