Region: Ikke muligt at sige, om reddere skal møde kl. 6 eller 8

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et endeligt svar på, om de enkelte ambulancereddere i Region Hovedstaden skal møde kl. 06 eller kl. 08, når nye ambulancekontrakter træder i kraft i februar 2023. Det oplyser regionen, som henviser til, at arbejdet med at fastlægge de endelige vagtrul pågår.

I et debatindlæg på BeredskabsInfo påpegede formanden for 3F Frederiksborg, Mikkel Andersen, i forrige måned, at ambulanceredderne har behov for en snarlig afklaring om deres fremtidige mødetider, inden nye ambulancekontrakter træder i kraft den 1. februar 2023.

”Skal de fremover møde kl. 06 i stedet for kl. 08? Skal de kun arbejde nat? Eller kun dag?”, spurgte 3F-formanden, der samtidig opfordrede til, at redderne får et varsel på seks måneder, inden nye mødetider bliver en realitet.

Men der er ikke udsigt til en snarlig afklaring. Det oplyser Region Hovedstadens embedsmænd i et svar til regionsrådsmedlem Peter Westermann fra SF, der på baggrund af debatindlægget har rejst sagen overfor regionen.

Får varsel på tre måneder

”I forbindelse med de nye kontrakter, der træder i kraft fra 1. februar 2023, arbejder Akutberedskabet allerede nu på at fastlægge den fremtidige fremmødeprofil og dermed vagtplaner. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et endeligt svar på, om ambulancepersonalet skal møde kl. 06.00 eller 08.00”, skriver regionen i svaret – og tilføjer:

”Mødetiden vil afhænge af borgernes behov for akuthjælp i et givent område, og Akutberedskabet arbejder pt. på at afdække dette. Såfremt der bliver behov for at ændre i ambulancepersonalets mødetid, vil dette blive varslet senest 3 måneder før.”

”Ambulancepersonalet vil sandsynligvis opleve, at arbejdstiden overvejende vil blive defineret af vagtskiftemodeller defineret i henholdsvis FOA- og 3F-overenskomsten. I disse ses fortrinsvis et skift mellem dag-, aften- og nattevagter. Arbejdet med at fastlægge de endelige vagtrul pågår”, slutter regionen.

Annonce