Region Sjælland gør klar til nyt indkøb af præhospitale køretøjer

Efter at det første udbud blev erklæret ulovligt, har Region Sjælland nu indledt processen frem mod et nyt udbud om indkøb af ambulancer, XL-ambulancer og køretøjer til liggende patienttransport. I første omgang inviterer Region Sjælland interesserede leverandører til en dialog, hvorefter udbuddet ventes igangsat i næste måned.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland tabte i december sidste år en sag i Klagenævnet for Udbud, der konstaterede, at de fire regioner handlede i strid med lovgivningen, da de indgik en kontrakt med VW-importøren Skandinavisk Motor Co. (SMC) om levering af ambulancer og sygetransportkøretøjer til en anslået værdi af 480 mio. kr. Derfor blev regionernes beslutning om at indgå kontrakt med SMC annulleret.

Nu inviterer Region Sjælland så interesserede leverandører til deltagelse i en markedsdialog vedrørende et nyt udbud om anskaffelse af ambulancer, XL-ambulancer og køretøjer til liggende patienttransport. Regionen vil derefter gennemføre et udbud med forhandling, der omhandler rammeaftale vedrører de tre køretøjskategorier.

Fristen for tilmelding til markedsdialogen er den 14. marts 2022, hvorefter udbuddet ventes iværksat den 8. april 2022.

Annonce