Region Syddanmark er tilfreds efter møde med BIOS-ledelsen

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V)

Onsdag mødtes politikere og embedsmænd fra Region Syddanmark med BIOS’ hollandske ejer og direktør samt den danske direktør. Det skete efter at en række partier havde udtrykt mistillid til BIOS. Men ifølge formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), var det et godt og konstruktivt møde.

Ved onsdagens møde deltog bl.a. regionsrådsformand Stephanie Lose (V), næstformand Poul-Erik Svendsen (S), næstformand Thies Mathiasen (DF) og formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), samt to ledende embedsmænd. Fra BIOS deltog den hollandske ejer, Stef Hesselink, og selskabets direktør, Aad Romijn, samt BIOS’ danske chef, Morten Hansen.

Regionen benyttede mødet til at præcisere forventningerne til samarbejdet med BIOS og til at få en status på BIOS´ bestræbelser på at levere stabile ambulanceberedskaber til regionen.

”Vi havde et godt og konstruktivt møde. Vi pointerede, at vi som politisk ledet organisation har nogle klare forventninger til, at samarbejdet med vores leverandører foregår ordentligt og i åbenhed. Det er min klare fornemmelse, at BIOS forstod vores budskab. Vi fik desuden en god redegørelse fra BIOS om, hvordan de arbejder med at konsolidere driften, og hvilke yderligere tiltag de planlægger for at rekruttere de medarbejdere, de mangler”, fortæller Thyge Nielsen (V), der er formand for regionens præhospitale udvalg.

Annonce