Region Syddanmark skal have ny AMK-vagtcentral

Region Syddanmark vil investere omkring 6 mio. kr. i en ny AMK-vagtcentral, som skal indrettes i en pavillon på 250 m2 på Odense Universitetshospital. Den nye vagtcentral etableres som en direkte konsekvens af regionernes nye kontrolrumssystem, for det store projekt, hvor vagtcentralernes IT-setup skiftes ud, kræver nemlig, at der i alle regionerne etableres et nyt kontrolrum, hvor de nye systemer kan installeres og testes – samtidig med, at den normale drift kan fortsætte i de gamle lokaler.

Det er meningen, at Region Syddanmarks AMK-vagtcentral skal overgå til det nye kontrolrumssystem i løbet af 1. kvartal 2013, men det kræver, at den kommende leverandør kan påbegynde arbejdet med at installere systemet i september 2012.

Projektets omfang gør, at regionerne i en længere periode vil være nødt til at køre paralleldrift mellem det nuværende EVA-2000-vagtcentralssystem, som regionerne har lejet hos Falck, og det nye kontrolrumssystem. For at sikre en vellykket indkøring vil regionerne derfor være nødt til at etablere kontrolrumssystemet i nye lokaler, hvor systemet kan installeres og testes, og hvor personalet kan uddannes. En del af testen vil gå ud på at sikre, at systemet på alle måder lever op til kontaktens krav, og umiddelbart inden systemet overtager driften, vil man desuden afprøve dets robusthed gennem simulation af almindelige driftssituationer.

I Region Syddanmark er der i forvejen snævre fysiske rammer på AMK-vagtcentralen, der er placeret i bygning 14 på Odense Universitetshospital. Derfor er der ikke disponible lokaler til det nyt kontrolrum, og regionen vil i stedet etablere en helt ny vagtcentral. Her skal kontrolrumssystemet installeres, mens den daglige drift fortsætter i de nuværende bygninger. Når systemet er klart, vil den gamle vagtcentral blive nedlagt.

Den nye AMK-vagtcentral etableres som et pavillon-byggeri på centralkompleksets tagflade på Odense Universitetshospital. Her får vagtcentralen ca. 250 m2 til rådighed, og selve pavillonen vil koste 3,8 mio. kr. Med udgifter til bygherrerådgivning, inventar og teknikrum ventes den samlede regning at lande på små 6 mio. kr. Målet er, at lokalerne i september 2012 kan stilles til rådighed for den kommende leverandør af kontrolrumssystemet.

Også tre af de andre regioner forventer at etablere de nye kontrolrumsfaciliteter på andre fysiske lokaliteter. Her vi man dog kun bruge de nye lokaler midlertidigt under installations- og testperioden, hvorefter kontrolrumssystemet flyttes til de eksisterende lokaler. Vagtcentralerne opretholder dog nøddisponeringsvagtcentraler med det gamle system.

Annonce