Region Syddanmark opruster med helikopterlandingspladser

I oktober 2014 bliver den landsdækkende akutlægehelikopterordning en realitet, men i Region Syddanmark er det endnu ikke alle akutsygehuse, der kan tilbyde landingspladser ved den fælles akutmodtagelse. Det laver regionen nu om på. Fremover vil alle syddanske patienter, der ankommer til regionens akutsygehuse med akutlægehelikopter, kunne køres direkte ind til behandling.

I dag er det kun ved Aabenraa Sygehus, at patienterne kan fragtes direkte ind på Fælles Akut Modtagelse (FAM) fra akutlægehelikopteren. For patienter, der ankommer til regionens andre sygehuse, foregår den sidste del af transporten til sygehuset i ambulance.

I Region Syddanmarks plan for de nye sygehusbyggerier arbejdes der imidlertid hen imod, at patienter, der ankommer til regionens fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa, skal kunne fragtes direkte fra akutlægehelikopteren og ind på sygehuset.

”Vi er meget glade for den nye akutlægehelikopterordning, men for at få det maksimale udbytte af ordningen, er vi nødt til at udbygge landingspladserne i regionen. Det sker først og fremmest på vores fire akutsygehuse, hvor behandlingen af de mest akutte patienter sker. Og vi er faktisk allerede klar til at indvie den første af de nye landingspladser 17. juni på Kolding Sygehus”, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for Region Syddanmarks præhospitale udvalg.

Patienter uden behov for akut behandling, der skal indlægges på et af regionens specialsygehuse i f.eks. Svendborg, Sønderborg eller Vejle, vil dog stadig skulle transporteres det sidste stykke af vejen fra landingsplads til sygehus.

Behov for 20-30 landingspladser

Region Syddanmark er lige nu dækket af to forsøgsordninger med akutlægehelikoptere placeret i Karup og Ringsted. Men den 1. oktober 2014 etableres en ny lands- og døgndækkende akutlægehelikopterordning, der erstatter de to forsøgsordninger. Desuden har Falck DRF helikopteren i Niebüll siden 2005 løst præhospitale opgaver for Region Syddanmark. Denne aftale vil køre videre parallelt med den nye landsdækkende ordning.

Tre akutlægehelikoptere, hvoraf en er placeret i Billund, skal i fremtiden dække hele Danmark. I den forbindelse er Region Syddanmark blevet bedt om at udarbejde en oversigt over godkendte og kommende landingspladser i regionen.

”Udover de nye landingspladser ved akutsygehusene, er det vores vurdering, at der er behov for 20-30 landingspladser. De ekstra landingspladser vil primært blive benyttet til overlevering af patienter fra akutlægehelikopterne til ambulancer på relevante steder i Region Syddanmark”, siger Thyge Nielsen.

Region Syddanmark har i dag 11-12 lufthavne og flyveplader, hvor akutlægehelikoptere og ambulancer mødes for at overlevere patienter, der skal transporteres videre til et af regionens sygehuse.

Øer en særlig udfordring

I akutte tilfælde dækkes regionens øer allerede af forsvarets redningshelikoptere. Og forsvaret har etableret landingspladser 25 landingspladser på øerne og andre relevante steder i regionen. Det er meningen, at de 25 pladser også kan blive anvendt af akutlægehelikopterne i fremtiden.

”Vi har en særlig udfordring, når det kommer til akutte patienter på vores øer. De er i særlig grad afhængige af muligheden for at blive transporteret til akut behandling med akutlægehelikopter frem for færge. Heldigvis er der allerede godkendte landingspladser på vores øer, som akutlægehelikopterne kan benytte fra dag 1”, lyder det fra Thyge Nielsen.

Annonce