Roskilde Brandvæsen dumpede ikke prisen

Der var ikke tale om dumping, da Roskilde Brandvæsen efter et udbud fik kontrakt på flere forskellige kørselsopgaver i Roskilde Kommune. Det er konklusionen i en revisionsrapport, der dog også konstaterer, at brandvæsenet på et punkt ikke har levet op til reglerne for udarbejdelse af kontrolbud – men at denne fejl ikke påvirkede resultatet af udbuddet.

Revisionsrapporten har omfattet tre af Roskilde Brandvæsens kørselsopgaver: Ældre- og træningskørsel, skolekørsel og kørsel for kommunens materielgård.

Roskilde Brandvæsen fik de tre kørselsopgaver, efter at brandvæsenets kontrolbud viste sig at være de billigste i udbudsrunderne. Og den overordnede konklusion i revisionsrapporten er, at brandvæsenets kontrolbud var udarbejdet i overensstemmelse med reglerne. Det gælder dog ikke for det ene af de tre kontrolbud, hvor der i modstrid med reglerne ikke var medregnet udgifter til kommunens centrale administration. Revisorerne konkluderer dog også, at denne fejl ikke påvirkede resultatet af udbuddet, da Roskilde Brandvæsen selv efter indregning af administrationsudgifterne ville have haft den laveste pris.

Opgaver har givet underskud

Det fremgår også af revisionsrapporten, at Roskilde Brandvæsen ikke i 2013 har kunnet løse opgaverne inden for den pris, som brandvæsenet har budt. Både ældre- og træningskørsel og skolekørslen har således givet væsentlige underskud i 2013, men det skyldes ifølge revisorerne to specifikke forhold.

På ældre- og træningskørslen var forudsætningen i udbuddet, at der ville blive behov for 86.000 årlige ture. I 2013 var der imidlertid kun 69.000 ture, og det har medført, at indtægterne har været 1,2 mio. kr. lavere end forventet. De lavere indtægter kan der ikke kompenseres for ved besparelser, og derfor mener revisorerne, at det bør overvejes at genforhandle kontrakten.

Desuden har der i 2013 været ekstraudgifter til løn i Roskilde Brandvæsen. Det skyldes, at der på grund af ambulanceudbuddet har været indført ansættelsesstop, så ledige stillinger i brandvæsenets transporttjeneste kunne besættes med medarbejdere fra ambulancetjenesten, hvis brandvæsenet tabte udbuddet af ambulancekørslen. Det har imidlertid medført, at det i 2013 har været nødvendigt at dække en del af kørselsopgaverne med personale på overarbejdsbetaling.

Revisorerne anbefaler, at der etableres nye forretningsgange for regnskabsføring og dataindsamling vedrørende opgaveløsningen hos Roskilde Brandvæsen. For at øge gennemsigtigheden anbefales det desuden, at der gennemføres en omkostningsanalyse på tværs af alle Roskilde Brandvæsens områder. Det vil nemlig øge gennemsigtigheden og forbedre muligheden for økonomistyring efter mere driftsøkonomiske principper.

Beredskabschef: Det har taget hård på organisationen

Beredskabschef Carsten Iversen er glad for revisionsrapporten, og han påpeger, at brandvæsenets kørselsopgaver både har givet en besparelse hos kommunen, fordi opgaverne er udført billigere, og har givet en besparelse, fordi det har været muligt at omplacere ambulancefolk efter at brandvæsenet tabte ambulancekørslen i Roskilde-området – hvor alternativet havde været en fyring.

”Vi har i vores kommunale regnskaber kunnet bruge 1,2 millioner til sikring af stillinger til ambulancefolk, da vi mistede ambulancetjenesten – og ikke mindst 1,2 millioner, som er sparet i socialforvaltningen. Samtidig er vi kommet ud af regnskabsåret med 735.000 kr. i overskud på vores ordinære regnskab. Vi har således selv betalt udgifterne, og ikke belastet skatteborgernes skattekroner i kommunekassen. Herudover sparede socialforvaltningen 2 millioner, da vi bød på opgaven i 2011. Det er en fantastisk god historie”, siger Carsten Iversen.

Samtidig beklager beredskabschefen, at der i den offentlige debat har været beskyldninger om, at brandvæsenet har dumpet prisen. ”Mistilliden har taget hårdt på organisationen, fordi der har været sået tvivl om vores troværdighed. Vi er sat i verden for at skabe sikkerhed og tryghed, og det gælder også i vores håndtering af borgenes skattekroner. Når vi gør noget, gør vi det ordentligt. Så selv om vi som brandfolk er kendte for lidt at være nogle hårde hunde, så er denne sag gået lige i maven, og jeg tror vores energi har kørt på halv kraft i flere måneder. Det har været en ubehagelig oplevelse at miste energien og se personale, som er super engagerede i deres job, miste modet”, siger Carsten Iversen.

Annonce