Roskilde Brandvæsen leaser 14 busser

Brandstationen i Roskilde

Sidste år besluttede Roskilde Kommune at hjemtage kommunens dagcenter- og genoptræningskørsel, efter at Roskilde Brandvæsen i en udbudsrunde havde afgivet det mest fordelagtige tilbud. Siden da har brandvæsenet gennemført de mange daglige kørsler med lejede busser, men nu har brandvæsenet indgået en aftale om at anskaffe 14 busser til en samlet pris på 7,1 mio. kr. Busserne vil blive leaset.

I det oprindelige udbud lagde Roskilde Brandvæsen stor vægt på, at dagcenter- og genoptræningskørslen skulle ske med køretøjer med høj komfort og høj sikkerhed for føreren og passagerne. Endvidere blev det understreget, at det er vigtigt for kommunen at bidrage til et bæredygtigt klima ved at anvende miljørigtige busser.

Kommunens kriterier er indgået i Roskilde Brandvæsens udbud af de 14 busser, som skal bruges til at udføre de mange transporter, og brandvæsenet har nu valgt en leverandør, som for en pris af 7,1 mio. kr. kan levere busser, der udfylder kravene. Busserne leases, og dermed bliver der ikke tale om en ekstraudgift for kommunen, da leasingudgifterne er indregnet i Roskilde Brandvæsen tilbud og således kan holdes indenfor budgettet for Roskilde Brandvæsens transportafdeling.

Annonce