Strid om betegnelsen på akutenheder

Hedder det en lægeambulance eller en lægebil? Og må “læge” overhovedet indgå i betegnelsen, hvis en akutenhed kun er bemandet med en læge noget af tiden? Det skændes de i øjeblikket om i Storstrøms Amt, efter at amtet for nogle uger siden besluttede at oprette to akutenheder, der skal bemandes med læger og sygeplejersker. Amtet har nemlig valgt at kalde de nye enheder for lægebiler, og det bliver mødt med kritik.

Akutenhederne skal noget af tiden være bemandet med en narkoselæge, men resten af tiden består bemandingen af en narkosesygeplejerske. Og flere læger mener, at der er så stor forskel i de to gruppers kompetence, at akutenhederne ikke må kaldes lægebiler, når de bemandes med en sygeplejerske. En læge fra Vestsjællands Amts lægeambulance i Slagelse har således bedt Lægeforeningen om at gå ind i sagen. Storstrøms Amt erkender, at den helt korrekte betegnelse nok ville være læge-/sygeplejerskebil, men amtet henviser til, at lægebilen er lægeledet, og dermed mener man, at betegnelsen lægebil kan anvendes.

Men også den sidste del af betegnelsen giver problemer. Storstrøms Amt har valgt at kalde akutenhederne for lægebiler, mens man de fleste andre steder bruger betegnelsen lægeambulancer. Det har også udløst kritik fra Slagelse, under henvisning til, at de to amters sygehusvæsen snart lægges sammen, og at man dermed bør anvende samme betegnelser. I Storstrøms Amt mener man, at lægebil er den bedste betegnelse, fordi det signalerer, at der netop ikke er tale om en ambulance, der kan transportere patienter, men udelukkende en bil, som fremfører lægen (eller sygeplejersken).

Annonce