Var ambulanceudbud aftalt spil?

Gik alt efter reglerne, da Falck og Responce bød på ambulancekørslen i Region Midtjylland? Det skal de midtjyske regionspolitikere drøfte, efter at det er kommet frem, at der siden 2013 har været tætte økonomiske bånd mellem Falck og Responce, hvor Falck lånte et større millionbeløb til Responces ejere mod at få pant i ejernes aktier i Responce.

I 2013 købte Falck den tyske virksomhed GARD, der var den største private ambulanceoperatør i Tyskland. Men siden 2009 havde GARD også været majoritetsaktionær i Responce – og dermed skabte opkøbet et problem for Falck, der stod til at overtage den eneste reelle, private konkurrent på den danske marked. En sådan overtagelse ville nemlig kunne føre til, at regionerne valgte at hjemtage ambulancekørslen, fordi der ikke ville være andre private aktører end Falck tilbage.

Løsningen blev, at Responce ikke blev omfattet af Falcks overtagelse af GARD. I stedet købte Responces stifter, Michael Sørensen, sammen med korpslæge Claus Henrik Rasmussen størstedelen af aktierne i Responce ved et såkaldt management buyout. Det skete gennem selskabet EMS Vejen, der dog på opkøbstidspunktet havde en meget beskeden egenkapital på 750.000 kr.

Nu har Økonomisk Ugebrev så afsløret, at det var Falck, som finansierede de to Responce-ejeres aktiekøb. Ifølge ugebrevet lånte Falck således at større – og formentlig to-cifret – millionbeløb til Michael Sørensen og Claus Henrik Rasmussen. Til gengæld fik Falck pant i de to Responces-ejeres aktier i Responce. Dermed var der etableret tætte økonomiske bånd mellem Falck og Responce, selv om de to virksomheder samtidig konkurrerede om de samme ambulancekontrakter.

Efter 2013 har Falck og Responce budt på ambulancekontrakter i både Region Midtjylland og Region Syddanmark, og i Region Midtjylland vil Venstre nu have klarlagt, om det var i strid med lovgivningen, når regionen ikke fik oplysninger om, at Responce indirekte var økonomisk afhængig af Falck. Partiet ønsker i den forbindelse at få at vide, hvad der står i den såkaldte aktionæroverenskomst, som blev indgået mellem parterne.

Falck endte med at overtage Responce i april 2015.

Annonce