Brandvæsen

Sammenbragte radiosystemer giver problemer

Brandfolkene i Skanderborg har svært ved at tale sammen. Den nye storkommune har nemlig arvet tre forskellige radiofrekvenser fra de gamle kommuners brandvæsener, og det giver problemer med at få forbindelse med indsatslederne, der nu dækker hele den nye kommune. “Jeg bor selv i Galten, og det kniber lidt med radiodækningen i Galten”, fortæller beredskabsinspektør Johnny Damgård. Derfor har brandvæsnet foreløbigt været nødt til at sætte en ekstra beredskabsinspektør på vagt i Skanderborg, når Johnny Damgård har vagt.

Brandvæsen

Brandfolk opfordrer regeringen til at droppe fælles radionet

Et nyt, fælles radionet for det danske beredskab vil blive alt for dyrt set i forhold til radionettets fordele. I stedet bør milliarderne anvendes på at styrke det daglige beredskab. Det mener Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), som opfordrer regeringen til at opgive planerne om at indføre et Tetra-baseret radionet og i stedet satse på de eksisterende kommunikationssystemer, der ifølge LFDB dækker både det nuværende og fremtidige behov.

Google Maps
Brandvæsen

Overvejer sammenlægning af to brandstationer

Brandstationerne i Frederikssund og Slangerup skal måske erstattes af en ny brandstation, som skal dække de to stationers nuværende udrykningsområde. Det er i hvert fald blandt forslagene til risikobaseret dimensionering i den nye Frederikssund Kommune, der i alt har fire brandstationer. Brandstationerne i Jægerspris og Skibby skal fortsætte, men bemandingen skal muligvis reduceres til 1+3 mand, der skal rykke ud i tanksprøjter i stedet for autosprøjte og tankvogn.

Brandvæsen

Tidligere beredskabschef fik halveret straf

Koldings tidligere beredskabschef, Claus Andresen, fik onsdag halveret sin straf for mandatsvig mod Kolding Kommune. Claus Andresen blev ved Vestre Landsret i Viborg idømt tre måneders betinget fængsel, og det er en halvering af straffen i forhold til byrettens dom. Som i byretten blev den tidligere beredskabschef dømt for at have skaffet sig selv en personlig vinding ved at købe en Audi A6, som han fik rabat på i forbindelse med indkøbet af to biler til Kolding Kommune.

Brandvæsen

Nye dækningsområder for beredskabscentre

Kommunalreformens nye streger på landkortet har også fået betydning for beredskabscentrenes dækningsområder. Alle Beredskabsstyrelsens operative centre, med undtagelse af Beredskabsstyrelsen Bornholm, vil opleve ændringerne, når de rykker ud til støtte for de kommunale beredskaber. Den overordnede prioritet i de nye dækningsområder har været køretiden, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brandvæsen

Indsatsleder: Brandfolk skal lære at prale

Brandfolkene i Holstebro er ikke selv i tvivl om, at de gør et godt stykke arbejde. Nu skal borgerne – og ikke mindst politikerne – også være opmærksomme på det. “Jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg har kunnet læse i avisen, at Falck har klippet trafikofre fri i forbindelse med et færdselsuheld. Ved alle uheld i Holstebro i 2006 var det os, der udførte arbejdet”, fortæller indsatsleder ved Holstebro Brandvæsen, Mogens Eliasen.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandstation i fare for at lukke

Lige nu er otte brandfolk tilknyttet brandstationen i Bækmarksbro. Men hvis Lemvig Kommune vælger at samarbejde med Struer og Holstebro Kommuner om beredskabet, så bliver brandfolkene måske overflødige. Det forudser beredskabschefen i Lemvig, Per Holst: “Brandstationen i Ulfborg vil kunne dække noget af den sydlige del af Lemvig Kommune, hvis man vælger den store løsning med samarbejde med de tre kommuner. Derved er brandstationen i Bækmarksbro i fare for at blive nedlagt”.

Brandvæsen

Brandfolk i Middelfart frygter ulykker under udrykning

Brandstationen på Hans Bangsvej i Middelfart ligger fuldstændig forkert. Det mener brandfolkene i Middelfart, som hver eneste gang alarmen lyder skal svinge de tonstunge køretøjer hen over en cykelsti, hvorefter de med blå blink og sirener skal køre gennem midtbyen – også på dagens travleste tidspunkter med tæt trafik. Brandstationen, som har ligget på Hans Bangsvej bag rådhuset siden 1970, har været en varm kartoffel i årevis. Men intet er sket, og ved brandvæsenets traditionsrige nytårsparole med holdfotografering, taler og uddeling af tegn fik holdleder Dan Kristensen nok.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Brandmand kritiserer politiets sagsbehandling

Brandmand Peter Rasmussen kørte den tankvogn fra Sorø Brandvæsen, der sidste år forulykkede. Han nægter at betale en bøde for ulykken, og kritiserer nu politiets sagsbehandling. “Hele sagsforløbet er helt uacceptabelt og derfor nægter jeg at betale bødeforlæget på 1.500 kr. Denne her sag ender i retten”, siger han. Peter Rasmussen undrer sig især over den måde, som han blev afhørt på, og over at der ikke er lavet en teknisk undersøgelse af tankvognen.