Brandvæsen

Falck står til at miste brandslukningen i Kjellerup

Alt tyder på, at Falck fra 1. januar 2008 mister brandslukningen i den tidligere Kjellerup Kommune, som i forbindelse med kommunalreformen blev en del af Silkeborg Kommune. Den nye kommune har fire brandstationer, hvoraf de tre allerede i dag drives i kommunalt regi, mens Falck de sidste 45 år har stået for brandslukningen i Kjellerup. Kommunen forventer ikke at spare penge på selv at overtage brandslukningen, men man afviser at lade Falck byde på en forlængelse af kontrakten.

Brandvæsen

Brandfolk vrede over udsigten til at miste stigevogn

Planen for risikobaseret dimensionering af beredskabet i Rudersdal Kommune lægger op til, at brandstationen i Birkerød mister sin stigevogn. Den skal i stedet flyttes til brandstationen i Nærum, hvor den skal erstatte denne stations udtjente stigevogn. Det er brandfolkene i Birkerød imidlertid godt fortørnede over – de mener, at det i yderste konsekvens kan koste menneskeliv at flytte stigevognen fra Birkerød til Nærum.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet: Frivillige svigtes i nyt forlig

Der er ikke blevet taget hensyn til beredskabets frivillige i den politiske aftale om redningsberedskabet – beredskabsforliget. Det mener Beredskabsforbundet, som står uforstående over for det endelige resultat. Ifølge Beredskabsforbundet mangler forliget visioner og konkrete tiltag i forbindelse med anvendelsen af frivillige, der udgør knap 30% af den samlede mandskabsstyrke i beredskabet.

Brandvæsen

Fem partier enige om beredskabsforlig

Torsdag eftermiddag blev fem af Folketingets syv partier enige om indholdet i et nyt beredskabsforlig, der skal gælde i de næste fire år. Forliget ventes dog først endeligt klart i løbet af weekenden, for de fem partier var også enige om, at forsvarsminister Søren Gade (V) skulle gøre et forsøg på at få SF og Enhedslisten med i det nye forlig. De to partier står udenfor det nuværende beredskabsforlig. Som ventet lægger forliget op til, at de truede støttepunktsberedskaber reddes, men en arbejdsgruppe skal i løbet af forligsperioden analysere deres funktion.

Brandvæsen

Brandfolk måtte alarmeres pr. telefon ved storbrand

En større brand i Grenaa i går nat, der gjorde 10 personer hjemløse, fik god tid til at brede sig. Til trods for, at brandstationen kun ligger ét minuts kørsel fra brandstedet, så gik der op mod en halv time, inden brandvæsnet var fremme. “Sådan som jeg husker det, gik der 30 minutter, inden brandvæsenet var fremme”, siger en af beboerne, Jesper Bertram. Årsagen til den lange udrykningstid var brandvæsnets radiosendere, som uheldigvis var i stykker.

Brandvæsen

Ønsker døgnberedskab på brandstation i Odense V

Odense Kommunes beredskabskommission har bedt Odense Brandvæsen arbejde videre med en plan, der går ud på at oprette døgnberedskab på den nuværende hjælpebrandstation på Møllemarksvej i Odense V. I dag er brandstationen bemandet med deltidsbrandfolk, men et døgnberedskab vil kunne reducere responstiden til den vestlige, nordligevestlige og sydlige del af byen med cirka seks minutter.

Brandvæsen

Ansvar for livredning er uafklaret

Sikkerheden ved de danske badestrande sejler. Det mener en gruppe 3F-livreddere, der har henvendt sig til Line Barfod fra Enhedslisten. Hun har i forhandlingerne om et nyt beredskabsforlig bedt forsvarsministeren fastlægge, hvilken offentlig instans, der har ansvaret. Det handler både om ansvaret for, at strandene dækkes ind med livreddere – og at redningsudstyret er i orden.

Brandvæsen

Brandvæsen: Der gik kun 13 minutter

Der gik ca. 13 minutter inden Odsherred Brandvæsen var fremme på plejecentret Bakkegården i Hørve, da der tirsdag opstod brand i en lejlighed på centeret. Det oplyser brandvæsenet efter at have regnet på tallene, og man afviser dermed kritikken fra flere medarbejdere på Bakkegården, som mener, at der gik omkring 20 minutter inden brandvæsenet var fremme.

Brandvæsen

Bornholm vil have to stigevogne eller redningslifte

I dag råder de bornholmske brandstationer kun over påhængsstiger, men Bornholms Regionskommunes beredskabsafdeling mener, at der snarest bør anskaffes to drejestiger eller redningslifte. Ifølge beredskabsafdelingen er det den risikobaserede dimensionering, som udløser kravet om, at der skal være to stigevogne på Bornholm. Samtidig skal der sættes penge af til udskiftning af ældre og utidssvarende køretøjer.

Brandvæsen

Brandvæsen afviser kritik af udrykningstid

Da der tirsdag udbrød brand på demens-afdelingen på et plejehjem i Hørve, gik der ifølge personalet ca. 20 minutter inden brandvæsenet var fremme. I mellemtiden havde personalet selv fået reddet den brændende lejligheds beboer ud. Odsherreds Brandvæsen afviser, at der gik 20 minutter, inden man var fremme, men da brandvæsenet i øjeblikket ikke har udstyr til tidsregistrering, kan man ikke oplyse, hvor lang tid der reelt gik.