Brandvæsen

Fik hjertestop i 36 meters højde

En håndværker fik i dag et hjerteanfald på toppen af en af Parkens tribuner på Østerbro i København. I første omgang rekvirerede lægerne en redningshelikopter, så manden kunne reddes ned fra den næsten 40 meter høje tribune. Tribunen er nemlig så høj, at brandvæsnets stiger ikke var høje nok til redningen.

Brandvæsen

Regeringen vil flytte Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot

Når Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nedlægges, så skal Beredskabsstyrelsens administration overtage bygningerne til afløsning for de nuværende lokaler i Birkerød. Det er et af forslagene i regeringens udspil til en beredskabsaftale for perioden 2007-2010. Regeringen lægger også op til, at den statslige finansiering af de ni støttepunkter skal ophøre, og at kommunerne i stedet skal tilbydes at anvende materiellet vederlagsfrit.

Brandvæsen

Uro i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens øverste ledelse har givet styrelsens medarbejdere besked på, at de ikke må udtale sig til medierne om regeringens udspil til de kommende beredskabsforhandlinger. Det har fået skolechef Bjarne Kjems til at reagere: I går rundsendte han en e-mail til samtlige ansatte i Beredskabsstyrelsen, hvor han citerer fra justitsminister Lene Espersens (K) vejledning om ytringsfrihed til offentligt ansatte fra september i år. Samtidig opfordrer Bjarne Kjems sine kolleger til at benytte sig af den ytringsfrihed.

Brandvæsen

To af beredskabets skoler truet af nedlæggelse

Beredskabets to skoler ved København skal nedlægges og uddannelsen af indsatsledere samles i Sønderjylland. Samtidig skal forsvaret og Hjemmeværnet overtage lederuddannelserne i det civile redningsberedskab. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af regeringens udspil til nyt fire-årigt beredskabsforlig. Hvis regeringens udspil bliver en realitet, så bliver skolechef Bjarne Kjems’ job nedlagt – kort tid efter, at forsvarsministeren blev kritiseret af ombudsmanden for at have givet Bjarne Kjems en næse for kritik af regeringens beredskabspolitik.

Brandvæsen

Ny Kalundborg vil videreføre Falck-aftale

Fra 1. januar bliver Falck i Ruds Vedbys slukningsområde delt mellem to nye storkommuner, Kalundborg og Sorø, og mens Ny Sorø Kommune har besluttet at opsige kontrakten med Falck pr. 31. december 2007, så har politikerne i Kalundborg indtil videre valgt at gå imod forvaltningens indstilling om at opsige Falck-aftalen. I stedet vil politikerne tage stilling til hele beredskabsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Google Streetview
Brandvæsen

Fælles beredskabskommission på Djursland

Fra nytår nedsættes en fælles bered­skabskommission for Djursland, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisering af beredskabet. De to kommuner på Djursland opslår snarest en stilling som fælles beredskabschef. Det sker efter at både Norddjurs og Syddjurs Kommune har vedtaget at arbejde videre med planerne om et fælles beredskab på Djursland.

Brandvæsen

Danmarks atomberedskab smuldrer

Selv om Danmark har noget af verdens mest avancerede måleudstyr til at finde radioaktivt nedfald og bombemateriale, så kan det stort set ­ikke bruges til at beskytte befolkningen i en krisesituation. Der er nemlig alt for få personer, der kan betjene udstyret og analysere måleresultaterne. I tilfælde af radioaktive bomber, vil hylende sirener over hele landet advare befolkningen og få dem til at gå inden døre. Til gengæld er der ingen, der hurtigt kan fortælle befolkningen, hvor alvorlig bestrålingen er, eller hvordan man kan fjerne den igen.

Brandvæsen

USA: Brandvæsenernes skum skal anvendes mod fugleinfluenza

Hvis amerikanske fjerkræbesætninger rammes af fugleinfluenza eller andre smitsomme sygdomme, så bliver det  fremover sandsynligvis brandvæserne, som skal aflive de til tider enorme besætninger – og det skal ske med skum. Hidtil har man i både USA og Europa normalt anvendt kuldioxid (carbon dioxide) til aflivning af fjerkræbesætninger, men det amerikanske landbrugsministerium mener, at den gamle metode er for arbejdskraftsintensiv, ligesom den bringer indsatspersonalet i for tæt kontakt med de potentielt smittede fugle.

Brandvæsen

Indsatsleder reddede 33-årig knallertkører i land

Indsatsleder Mogens Christensen fra Løkken-Vrå Kommune kom lørdag formiddag på en noget usædvanlig redningsopgave, da det lokale beredskab blev kaldt ud til en bådindsats. En 33-årig knallertkører var under en tur på molen i Løkken blevet skyllet i havet af en stor bølge, og da indsatslederen som den første nåede frem, smed han jakken og vadede ud i vandet, hvor han 30-40 meter fra kysten fik fat i knallertkøreren, som han derefter fik trukket i land.

Brandvæsen

Brandfolk i Ringsted frygter privatisering

“Brandslukningen søges løst i privat regi eller i et kommunalt samarbejde. De drifts- og anlægsmæssige konsekvenser er p.t. ikke beregnet”. Sådan lyder en bemærkning i en note til et bilag til det budget for 2007, som byrådet i Ringsted trods modstand fra Socialdemokraterne har vedtaget. Den lille bemærkning har fået byens brandfolk på barrikaderne. Efter at have holdt en ekstraordinær generalforsamling har Ringsted Brandmandsforening sendt en protest til borgmester Niels Ulrich Hermansen (V), hvori de “på det kraftigste” fraråder en privatisering.