Google Maps
Brandvæsen

Hillerød udskifter alle brandkøretøjerne

Hillerød Kommune gennemfører i den kommende tid en kraftig oprustning af brandberedskabet. Kommunen har fra 1. januar indgået en ny fem-årig aftale med Falck, og aftalen indebærer blandt andet, at samtlige brandkøretøjer bliver skiftet ud. Falck investerer i stedet i fem nye og kraftigere brandkøretøjer til en samlet værdi af cirka 9 millioner kroner. De nye brandkøretøjer får blandt andet større motorer end deres forgængere. De bliver desuden udstyret med GPS. Det betyder, at der bliver endnu større sikkerhed for, at brandvæsnet i Hillerød er hurtigt på pletten, ikke mindst i områderne Strø Bjerge og Uvelse, der hidtil har været betjent af Frederikssund og Slangerup Brandvæsen.

Brandvæsen

Falcks dykkerberedskab på Bornholm i fare

Allerede fra 1. januar kan det være slut med Falcks dykkerberedskab på Bornholm. Falcks dykkertjeneste i Rønne rykker i dag ud til akutte indsatser på hele Bornholm, men det er hidtil sket uden, at de offentlige myndigheder har bidraget økonomisk til opretholdelsen af det akutte beredskab. I stedet er beredskabet blevet finansieret af indtægter fra dykkeropgaver for private. Men der har været en stor aktivitetsnedgang i forhold til det kriseramte fiskerierhverv, og derfor kan beredskabet ikke længere opretholdes uden bidrag fra Bornholms Regionskommune.

Google Streetview
Brandvæsen

Afviser privatisering af brandvæsen i Hundested

Dønningerne efter beredskabschef Jens Bangs fratrædelse har ikke helt lagt sig i Hundested, men der er dog udsigt til mere smult vande efter udtalelser om, at der ikke er politisk ønske om privatisering af brandvæsenets opgaver. Blandt lokale brandfolk har der været frygt for, at den kommende kulegravning af beredskabets organisation og økonomi kunne føre til en afvikling af det kommunale brandvæsen.

Brandvæsen

KL: Regeringens oplæg er blottet for mod

Regeringens oplæg til ny beredskabsaftale er blottet for mod til at styrke det kommunale redningsberedskab, og det er uhensigtsmæssigt, når al erfaring viser, at det primære beredskab har afgørende betydning, når der skal reddes liv og værdier. Sådan lyder meldingen fra Kommunernes Landsforening, der betegner det som bemærkelsesværdigt, at tanken om at styrke beredskabet kun slår igennem på det statslige niveau. Ifølge KL vil nedlæggelsen af støttepunkterne medføre en væsentlig forringelse af kommunernes indsatser i akutfasen.

Brandvæsen

LFDB: Oplæg mangler substans

Regeringens oplæg til en ny beredskabsaftale mangler substans og fokuserer i alt for høj grad på scenarier, som ikke – eller kun i meget begrænset omfang – vil finde sted. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), som betegner det som helt forfejlet, når regeringen vil styrke det statslige beredskabs evne til at håndtere terrorangreb. LFDB henviser til, at erfaringerne viser, at det er beredskaberne i kommunerne, der redder liv og værdier – og derfor er det dette beredskab, som skal styrkes med flere midler, således at niveauet kan forbedres yderligere.

Brandvæsen

BF: Frivillige er ikke tænkt ind i oplæg

De frivillige i beredskabet er slet ikke tænkt ind i regeringens oplæg til en kommende beredskabsaftale, selv om de frivillige udgør 30% af redningsberedskabets personel – og selv om forsvarsminister Søren Gade (V) de seneste to år gentagne gange har udtalt sig om de frivilliges store betydning for samfundet. Det skriver Beredskabsforbundet i en kommentar til regeringens oplæg. Forbundet frygter også, at planen om en flytning af Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot i virkeligheden dækker over en betydelig nedskæring i styrelsens bemanding.

Brandvæsen

Bjarne Kjems: Oplæg uden beredskabsfaglig indsigt

Regeringens udspil til en ny beredskabsaftale er overordnet set uden visioner, uden beredskabsfaglig indsigt og uden forretningssans. Sådan lyder kommentaren fra Bjarne Kjems, der er chef for Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, men som udtaler sig som privatperson. Bjarne Kjems har kommenteret regeringens udspil i et brev til forsvarsminister Søren Gade – hvor han også oplyser, at han selv er i færd med at udarbejde et alternativt oplæg til redningsberedskabets ordning i perioden 2007–2010 og årene fremover.

Brandvæsen

FKB: Lukning vil give markant ringere beredskab

Regeringens forslag om at lukke de ni kommunale støttepunktsberedskaber vil resultere i et markant ringere indsatsberedskab. Det mener Foreningens af Kommunale Beredskabschefer (FKB), der betegner det som uforståeligt, at regeringen vil ændre på det velfungerende niveaudelte beredskab. I dag er alle kommuner sikret assistance med specialmateriel indenfor 60 minutter, men det vil ikke kunne lade sig gøre, hvis støttepunkterne nedlægges, og ifølge beredskabscheferne vil assistance, der er over 60 minutter om at nå frem, ikke kunne redde liv og værdier.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet overvejer at skifte navn

Fremover skal Beredskabsforbundet måske hedde Brand- og Redningsforbundet. Årsagen er, at ordet “beredskab” efterhånden har fået en meget bred anvendelse og anvendes i en række forskellige sammenhænge – fra fødevareregionernes veterinære beredskab til vejmyndighedernes sneberedskab. Samtidig er flere og flere kommuner begyndt at anvende betegnelsen brandvæsen i stedet for (rednings)beredskab. Beredskabsforbundets præsidium har foreslået Brand- og Redningsforbundet som nyt navn, men forbundet lægger op til en debat blandt medlemmerne.

Google Streetview
Brandvæsen

Skuffet beredskabschef siger op

“Jeg kan ikke komme igennem med mine ideer. Jeg er dybt skuffet”, siger Jens Bang, chef for Hundested Brandvæsen og beredskabschef i den ny Frederiksværk-Hundested Kommune. Han har opsagt sin stilling som beredskabschef med sidste arbejdsdag den 31. januar 2007. Den pludselige og dramatiske opsigelse kommer efter 30 års ansættelse i Hundested Brandvæsen, hvor Jens Bang, 58, har været chef siden den 1. april 1978.