Politi

Politiets evaluering af indsatsen i Fields: Alt gik godt

Københavns Politi lever til fulde op til kravene i den strategi, som blev udarbejdet efter terrorhændelserne i 2015, og politiet har såvel kapacitet som kapabilitet til at håndtere større uvarslede hændelser. Sådan lyder nogle af konklusionerne i Københavns Politis evaluering af hændelsen i Fields den 3. juli 2022, hvor der ikke er identificeret problemer med politiets indsats.

Politi

En rekordstor andel af borgerne har tillid til politiet

Næsten 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser en ny tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet. Undersøgelsen viser samtidig, at det fortsat er en stor andel af borgerne, der grundlæggende føler sig trygge, men at færre borgere i de særligt udsatte boligområder er grundlæggende trygge.

Brandvæsen

Beredskabet deltager i Copenhagen Pride – for 10. gang

Der er tale om et jubilæum, når medarbejdere fra det samlede beredskab den 19. august 2023 deltager i Copenhagen Pride for 10. gang. Med deltagelse i arrangementet kan ansatte i beredskabet markere deres støtte til et beredskab i mangfoldighedens tegn. Arrangørerne opfordrer både ansatte og frivillige i beredskabet til at deltage – og deltage i uniform.

Politi

Nye kommunale tryghedsvagter skal nu supplere politiet

Med en ny lov, der netop er trådt i kraft, kan landets kommuner nu oprette korps med tryghedsvagter, som kan hjælpe politiet med at opretholde ro og orden i for eksempel områder præget af støj fra fester eller områder, hvor der er en særlig risiko for indbrud. Tryghedsvagterne kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter i autoriserede vagtvirksomheder.

Politi

Ny båd til Fyns Politi

Fyn med tilhørende øer har mere end 1.000 km. kystlinje og talrige større og mindre havne. Nu har Fyns Politi – ligesom flere andre politikredse – sat en ny båd i drift. Det er tale om en RIB (Rigid Inflatable Boat), som er en båd, der har en fast bund og gummipontoner på siderne. Båden har en motorkraft fra 130 hk til 600 hk og kan sejle med hastigheder på op mod 50 knob eller ca. 90 km/t.

Politi

Stor beredskabsøvelse i Nordjylland

Torsdag eftermiddagen afholder en række nordjyske myndigheder en større beredskabsøvelse, hvor de forskellige dele af beredskabet testes i et realistisk øvelses-scenarie. I øvelsen deltager Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Den Præhospitale Virksomhed, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og Aalborg Kommunes Miljøvagt.

Politi

Midt- og Vestjyllands Politi har fået egen båd

Juliett 3 hedder den 8,5 meter lange, sorte Tornado RIB (Rigid Inflatable Boat), som Midt- og Vestjyllands Politi har købt til kontroller på vandet. Indtil nu har politikredsen måttet låne sig til en båd, når betjentene skulle ud at kontrollere lystsejlere eller på grænsekontrol til søs. Nu glæder politikredsen sig over at være herre på egen båd.

Politi

Nye regler i udrykningsbekendtgørelsen førte til frifindelse af politifolk

I 2021 blev der indført en ny bestemmelse i udrykningsbekendtgørelsen, som giver politiet mulighed for at overtræde færdselsloven, selv om der ikke er tale om udrykningskørsel. I 2022 har det i to tilfælde ført til, at der ikke er rejst straffesag mod politifolk. I en række andre sager er politifolk dog blevet straffet for overtrædelser, særligt hastighedsoverskridelser, hvor betingelserne for udrykningskørsel ikke var opfyldt.