Brandvæsen

Brandfolk vrede over udsigten til at miste stigevogn

Planen for risikobaseret dimensionering af beredskabet i Rudersdal Kommune lægger op til, at brandstationen i Birkerød mister sin stigevogn. Den skal i stedet flyttes til brandstationen i Nærum, hvor den skal erstatte denne stations udtjente stigevogn. Det er brandfolkene i Birkerød imidlertid godt fortørnede over – de mener, at det i yderste konsekvens kan koste menneskeliv at flytte stigevognen fra Birkerød til Nærum.

Politi

PMR-brugergruppe går til Ombudsmanden og Rigsrevisionen

Sagsfremstillingen i forbindelse med Folketingets behandling af forsvarsministerens lovforslag om anvendelse af det nye, digitale radiosystem har været så kritisabel, at PMR-brugergruppen nu har valgt at gå til både Ombudsmanden og Rigsrevisionen. PMR-brugergruppen er en faglig brugergruppe inden for professionel radiokommunikation, og gruppen er stærkt kritisk overfor Forsvarsministeriet. Således anfører PMR-brugergruppen, at ministeriets bemærkninger til lovforslaget er direkte misvisende.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet: Frivillige svigtes i nyt forlig

Der er ikke blevet taget hensyn til beredskabets frivillige i den politiske aftale om redningsberedskabet – beredskabsforliget. Det mener Beredskabsforbundet, som står uforstående over for det endelige resultat. Ifølge Beredskabsforbundet mangler forliget visioner og konkrete tiltag i forbindelse med anvendelsen af frivillige, der udgør knap 30% af den samlede mandskabsstyrke i beredskabet.

Brandvæsen

Fem partier enige om beredskabsforlig

Torsdag eftermiddag blev fem af Folketingets syv partier enige om indholdet i et nyt beredskabsforlig, der skal gælde i de næste fire år. Forliget ventes dog først endeligt klart i løbet af weekenden, for de fem partier var også enige om, at forsvarsminister Søren Gade (V) skulle gøre et forsøg på at få SF og Enhedslisten med i det nye forlig. De to partier står udenfor det nuværende beredskabsforlig. Som ventet lægger forliget op til, at de truede støttepunktsberedskaber reddes, men en arbejdsgruppe skal i løbet af forligsperioden analysere deres funktion.

Præhospital

Fagforening retter hård kritik mod Falcks polske reddere

Onsdag kører de tre første polske Falck-reddere ud fra Falck-stationen i Tårnby som observatører og fortrop for en større gruppe polske ambulancefolk. Men fællestillidsmanden for de københavnske reddere fik først beskeden om observatørerne to dage før kick off, og tillidsfolkene har overhovedet ikke været inddraget i drøftelser eller er blevet informeret. “Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, hvordan det kan gå godt”, siger formanden for de københavnske chauffører, Per Petersen.

Præhospital

Ingen kritik af ambulancebehandlere i klagesag

Der er ikke grundlag for at kritisere hverken ambulancebehandlere, ambulancelæge eller skadestuelæge efter en udrykning til en patient, der senere viste sig at have haft en blodprop i venstre tinding. Patienten klagede til Patientklagenævnet, bl.a. over at ambulancebehandlerne havde afmeldt lægeambulancen, men ifølge nævnet handlede de to ambulancebehandlere fagligt korrekt.

Brandvæsen

Brandfolk måtte alarmeres pr. telefon ved storbrand

En større brand i Grenaa i går nat, der gjorde 10 personer hjemløse, fik god tid til at brede sig. Til trods for, at brandstationen kun ligger ét minuts kørsel fra brandstedet, så gik der op mod en halv time, inden brandvæsnet var fremme. “Sådan som jeg husker det, gik der 30 minutter, inden brandvæsenet var fremme”, siger en af beboerne, Jesper Bertram. Årsagen til den lange udrykningstid var brandvæsnets radiosendere, som uheldigvis var i stykker.

Politi

Medier hoppede på politiets aprilsnar om brand

Søndag formiddag modtog alle landets store medier et telegram fra nyhedsbureauet Ritzau. Her kunne Ritzau berette, at fire lystbåde natten til søndag havde været udsat for en formentlig påsat brand i Aakirkeby lystbådehavn. Nyheden fra Ritzau blev videregivet af en lang række medier, herunder TV2 News. Ingen af stederne havde man tilsyneladende det helt store indblik i den bornholmske geografi; Aakirkeby ligger nemlig et godt stykke inde på øen og uden nogen som helst forbindelse til havet.