Brandvæsen

Vil begrænse konsekvenserne ved brande i etagebyggeri

Ved brande i etagebyggeri er der ofte meget store konsekvenser i form af høje menneskelige og økonomiske omkostninger for mange familier. Det gælder særligt ved tagbrande, hvor branden meget hurtigt udvikler sig og breder sig til flere opgange. DBI igangsætter nu et nyt udviklingsprojekt, som har fokus på, hvad der kan gøres i eksisterende etagebyggeri for at begrænse omfanget af skaden – bl.a. ved at forebygge, at branden breder sig.

Foto: Rigspolitiet
Præhospital

Satte ild på sit hus og stjal akutlægebil

Akutlægebilen fra Falck i Aalborg kom mandag aften på en uautoriseret køretur, da en 40-årig mand stjal lægebilen, mens lægeassistenten og lægen deltog i en indsats i Sulsted. Akutlægebilen var kl. 20.37 blevet sendt til en melding om bygningsbrand, hvor der var frygt for, at en eller flere personer opholdt sig i den brændende bygning. Der viste sig dog at være tale om en mindre brand i et skur – en brand, der var påsat af den 40-årige, som benyttede lejligheden til at stjæle akutlægebilen.

Brandvæsen

Katastrofeøvelse: Sønderjylland rammes af kraftigt jordskælv

Et jordskælv forventes overraskende at ramme Tinglev-området i slutningen af januar. Skælvet vil forårsage massive ødelæggelser med 500.000 ramte, herunder 1.500 sårede, 400 savnede og godt 250 dræbte. Det er dog alt sammen fiktivt. Det ødelæggende jordskælv er nemlig rammen, når Falck arrangerer Modex – den største tværnationale beredskabsøvelse i Europa, der afholdes over fire dage.

Præhospital

Responce: Vi fik ros for processen

De tre ambulanceoperatører i Region Midtjylland er – i modsætning til regionens eget beredskab – blevet akkrediteret i første forsøg. Og selv om Responce fik flere anmærkninger end konkurrenterne Falck og Samsø Redningskorps, så udtrykker Danmarks næststørste ambulanceoperatør stor tilfredshed med akkrediteringen. Samtidig fortæller Responces logistik‐ og kvalitetschef, Erik Kjær Sørensen, at de eksterne surveyors roste Responce for organiseringen af selskabets dokumentstyring.

Politi

Regioner: Politifolk på alarmcentralerne afholder folk fra at ringe 112

Det er ikke kun politiet, som har problemer med den nuværende 112-ordning, hvor sundhedsfaglige 112-opkald modtages af politifolk på alarmcentralerne og derefter viderestilles til regionernes AMK-vagtcentraler. Hos regionerne oplever man således, at der er borgere, som ikke ringer 112 ved livstruende skader, men i stedet selv bringer patienten til sygehuset – tilsyneladende af frygt for, at politiet involveres.

Præhospital

Problemer med akutbil i Holstebro kostede Region Midtjylland akkrediteringen

Flere alvorlige problemer med den sygeplejerskebemandende akutbil i Holstebro er den direkte årsag til, at det præhospitale beredskab i Region Midtjylland – Præhospitalet – ikke fik sin akkreditering i første forsøg. Især var kvaliteten af sygeplejerskernes journaler meget dårlig, og i en række tilfælde var journalerne ikke blevet videregivet til sygehusene. Til gengæld blev de tre ambulanceoperatører alle akkrediteret; Samsø Redningskorps og Falck klarede sig bedst, mens Responce fik lidt flere anmærkninger.

Autohjælp

Redningskorps Danmark taber endnu en sag i klagenævn

For tredje gang har Redningskorps Danmark tabt en sag i Klagenævnet for Udbud. I den seneste sag havde Redningskorps Danmark klaget over Ikast-Brande Kommunes udbud af brandslukningen, der var den første brandslukningskontrakt, som redningskorpset bød på. Falck vandt udbuddet, men Redningskorps Danmark klagede over, at Ikast-Brande Kommune havde accepteret Falcks tilbud, selv om det ifølge klagen var afleveret det forkerte sted, havde inddraget optioner i strid med udbudsmaterialet og ikke var det økonomisk mest fordelagtige. Men Klagenævnet gav ikke Redningskorps Danmark medhold i et eneste af klagepunkterne.

Brandvæsen

Djurs får bedre SINE-dækning

Brandfolk, ambulancereddere og politifolk har haft problemer med radiokommunikationen på Djurs, hvor der især i området omkring Djurs Sommerland nær Nimtofte har været huller i dækningen på det fælles SINE-kommunikationsnet. Men efter at målinger og beregninger har bekræftet dækningsproblemet, bliver SINE-nettet nu udvidet med et nyt site i Nimtofte.