Responce: Vi fik ros for processen

De tre ambulanceoperatører i Region Midtjylland er – i modsætning til regionens eget beredskab – blevet akkrediteret i første forsøg. Og selv om Responce fik flere anmærkninger end konkurrenterne Falck og Samsø Redningskorps, så udtrykker Danmarks næststørste ambulanceoperatør stor tilfredshed med akkrediteringen. Samtidig fortæller Responces logistik‐ og kvalitetschef, Erik Kjær Sørensen, at de eksterne surveyors roste Responce for organiseringen af selskabets dokumentstyring.

Responce har som de øvrige ambulanceoperatører haft et flere dage langt besøg af eksterne eksperter fra akkrediteringsinstituttet IKAS. Det førte til en akkreditering i første forsøg, selv om Responce fik flere anmærkninger end konkurrenterne.

”Vi er selvfølgelig stolte over, at det lykkedes i første forsøg, og at vi endda fik ros for vores organisering af dokumentstyringen for de 53 standarder. Responce udviklede helt fra starten i 2009 et digitalt system til dokumentstyring og intern kommunikation, og det har givet bonus nu med akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel”, fortæller logistik‐ og kvalitetschef Erik Kjær Sørensen fra Responce.

Besøg på hovedkontor og to stationer

Som led i processen blev flere forskellige Responce-afdelinger besøgt. ”Hos Responce besøgte IKAS’ surveyors vores hovedkontoret i Horsens og gennemgik over en del dag vores dokumentation for og implementering af de 53 standarder for at se, om disse levede op til kriterierne. Der var selvfølgelig småting at bemærke som altid i en kritisk gennemgang, men eksperternes mundtlige melding til os var: I har et fremragende system, som vi godt kunne bruge i hospitalsvæsenet”, fortæller Erik Kjær Sørensen.

”Den følgende dag blev planerne i sidste øjeblik lavet om, så der også blev foretaget besøg på Responces ambulancestationer i Odder og Skanderborg. Der blev desuden foretaget fysisk kontrol ved akutmodtagelsen på akutsygehuset i Horsens. På sygehuset blev vort ambulancepersonale udspurgt om deres dagligdag, kontakt og information fra ledelsen, den fysiske overlevering til sygehuset med videre. Vi blev vejet og målt i alle detaljer”, fortæller Erik Kjær Sørensen videre.

Responce har deltaget i udarbejdelsen af standarderne i regi af IKAS helt fra begyndelsen med logistik‐ og kvalitetschef Erik Kjær Sørensen og korpslæge Claus‐Henrik Rasmussen som deltagere i to forberedende arbejdsgrupper. Internt i Responce har kvalitetskoordinator Christina Borgen Engstrøm koordineret den omfattende og krævende implementering af de 53 standarder i samarbejde med virksomhedens kvalitetsudvalg.

Annonce