Brandvæsen

Brandfolk måtte vente på færgen

Brandslukning på en mindre ø er en særlig udfordring. Den blev natten til tirsdag demonstreret på Omø, hvor et stuehus blev hærget af en brand. De lokale brandfolk, der råder over to pumper, ydede en stor indsats, men slukningshjælpen fra Skælskør blev forsinket, fordi færgen lå på Omø. Kaptajnen måtte derfor først vækkes, hvorefter færgen sejlede til Stigsnæs og hentede brandvæsen og politi – og så sejlede retur til Omø. Da assistancen nåede frem, var bygningen brændt ned.

Brandvæsen

To brandfolk kom lettere til skade da autosprøjte forulykkede på motorvej

En autosprøjte fra Vordingborg Brandvæsen var tirsdag eftermiddag involveret i et trafikuheld på Sydmotorvejen. Ingen kom alvorligt til skade ved ulykken, men to brandfolk blev efterfølgende kørt til behandling på Køge Sygehus. Ulykken skete efter at Vordingborg Brandvæsen kl. 13.03 var blevet alarmeret til et alvorligt trafikuheld på Sydmotorvejen umiddelbart syd for Farøbroen, hvor to lastbiler var kørt sammen og to personer sad fastklemt.

Brandvæsen

Brintbiler giver særlige udfordringer for brandvæsenerne

Det forventes, at brintdrevne biler i de kommende år vil blive en del af gadebilledet i Danmark. På den baggrund har Beredskabsstyrelsen udgivet en vejledning om håndtering af indsatser på brintforbrugstankanlæg. Den nye vejledning, som er målrettet brandvæsenerne, giver et indblik i selve teknologien og skitserer opbygningen af brintforbrugstankanlæg, herunder de sikkerhedsinstallationer, som findes ved anlæggene.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen tvinger Furesø Kommune til ny dimensionering

I 2011 indgik Furesø Kommune en ny brandslukningskontrakt med Falck, og for at spare omkring 1 mio. kr. valgte kommunen at reducere beredskabet på flere områder. Blandt andet blev drejestigen på brandstationen i Farum sparet væk, og slukningsgrænserne blev ændret, så udrykningstiderne steg. Ændringerne skete imidlertid, uden at kommunens dimensioneringsplan blev ændret, men den fremgangsmåde er blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, som har krævet, at kommunen udarbejder en ny dimensioneringsplan.

Præhospital

Påkørt af akutlægebil: Husker intet fra ulykken

Den 20-årige kvinde, der nytårsmorgen blev påkørt af en akutlægebil i København, blev i denne uge udskrevet, og hun ventes at komme sig fuldstændigt efter den alvorlige ulykke, hvor hun fik blødninger i hjernen og brud på benene. Den 20-årige husker ikke noget fra ulykken, og noget tyder på, at det aldrig vil blive opklaret, om akutlægebilen kørte over for grønt eller rødt, da den 20-årige blev påkørt.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolks kogebog gav overskud på 70.000 kr.

Ved Fredericia Brandvæsens nytårsparade lørdag kunne de lokale brandfolk overrække 70.000 kr. til Julemærkefonden. Pengene er overskuddet fra salget af kogebogen ”Fra runde til sunde”, som brandfolkene udgav som led i et stort motions- og sundhedsprojekt. Formålet med projektet var at udvikle arbejdsglæde og trivsel på en sundhedsfremmende, sikker og attraktiv arbejdsplads.

Brandvæsen

Organisationer: Lyt til os om beredskabets fremtid – vi kender virkeligheden

Inden for et års tid vil et oplæg til en helt ny struktur for beredskabet formentlig være klar, og der er lagt op til omfattende omstruktureringer og besparelser. Nu har Det Offentlige Beredskabs Landsforbund sammen med Teknisk Landsforbund og Ingeniørforeningen i Danmark taget initiativ til et projekt, som skal styrke samarbejde og dialog om fremtidens beredskab. De tre organisationer er overenskomstparter for chefer og ledere i de kommunale beredskaber, og de opfordrer KL til at være med i projektet.

Brandvæsen

Beredskabscentrene havde et relativt roligt år

Beredskabsstyrelsens regionale centre rykkede i 2012 ud til 429 indsatser – især til komplekse industribrande. Blandt de større indsatser var brandslukningen på Avedøreværket i København i august, hvor Beredskabsstyrelsen måtte trække på personel fra hele landet. Styrelsen deltog ligeledes i større indsatser på Aars Varmeværk og Amagerværket samt ved en brand i en større boligejendom i Kolding.