Starter underskriftsindsamling for en bedre redderuddannelse

Organisationen Dansk Ambulance Råd har startet en underskriftsindsamling for en forbedring af den nuværende ambulanceredderuddannelse. Ifølge Dansk Ambulance Råd skal underskriftsindsamlingen anvendes til at vise politikerne på Christiansborg og i regionerne, hvor stor tilslutning der er til, at uddannelsens indhold forbedres og at uddannelsens varighed ændres, så der bliver tale om en samlet videregående uddannelse.

Debatten om en ændring af redderuddannelsen har stået på i længere tid, og Dansk Ambulance Råd har tidligere givet udtryk for, at en bedre uddannelse er stærkt påkrævet. Blandt andet ønsker organisationen at det overvejes om uddannelsen skal ændres fra en erhvervsuddannelse til en sundhedsuddannelse, og så bør ambulanceassistent-uddannelsen og ambulancebehandler-uddannelsen lægges sammen, så der kommer en behandler-uddannet redder ud fra skolen.

For kort tid siden afviste Sundhedsministeriet, at redderuddannelsen kunne samles i en videregående uddannelse med en længde, der afspejler andre videregående uddannelser. Men netop ønsket om en forbedret og længerevarende uddannelse er altså baggrunden for den nye underskriftsindsamling, som kan findes her.

Annonce