Brandvæsen

Vil indføre ny dimensionering trods advarsel fra Beredskabsstyrelsen

Alt tyder på, at kommunalbestyrelsen i Holbæk på onsdag vedtager en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet – til trods for, at Beredskabsstyrelsen har betegnet den nye dimensionering som betænkelig, fordi den på flere punkter svækker beredskabet. Kommunen vil reducere brandstationen i Mørkøv til en hjælpestation, og samtidig reduceres vagtstyrken på hovedstationen i Holbæk med to mand. På materielområdet vil der blevet afskaffet en tankvogn og en redningsvogn. På sigt overvejes det dog at etablere 1-minutsberedskab i Holbæk.

Præhospital

46 ambulancefolk fyret – midlertidigt

Fredag eftermiddag måtte beredskabschef Carsten Iversen fra Roskilde Brandvæsen skrive 46 fyresedler til ambulancereddere hos brandvæsenet. De mange reddere bliver afskediget som følge af det kommende udbud af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner, og hvis Roskilde Brandvæsen – som ventet – vinder udbuddet, vil afskedigelserne være rent teoretiske.

Præhospital

Ebeltoft får paramedicinerambulance

Ambulanceberedskabet i Ebeltoft skal styrkes ved at ændre den nuværende ambulance til en paramedicinerambulance. Det har de midtjyske regionspolitikere besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen giver også midler til at gøre det ekstra ambulanceberedskab i Struer permanent og til at udvide antallet af ordninger med 112-akuthjælpere, således at der bliver over 20 akuthjælperkorps i regionen.

Præhospital

Falck skal fortsat hjælpe 100.000 rejsende om året

Det vil også i de næste tre år være Falck, som skal hjælpe de 100.000 flypassagerer med et handicap, som hvert år får assistance i Københavns Lufthavn. Falck har haft opgaven siden 2008, og efter et udbud er kontrakten mellem lufthavnen og Falck blevet forlænget med tre år. Den nye kontrakt indebærer både en oprustning på mængden af hjælpeudstyr og en lavere pris.

Præhospital

Vil hellere have fire akutbiler end én akutlægebil

Region Nordjylland har fået en ny akutlægebil i Hjørring. Den vil imidlertid koste omkring 1 mio. kr. om måneden, og de penge ville gøre mere nytte, hvis de i stedet blev brugt på fire akutbiler med paramedicinere. Det mener flere medlemmer af regionsrådet. Regionsrådsformanden er dog uenig og mener, at de 15 års ekstra uddannelse, som en læge har sammenlignet med en paramediciner, gør en væsentlig forskel.

Brandvæsen

Beslutning om statslig brandslukning på Bornholm udskydes til 2014

Først i 2014 vil de bornholmske politikere tage stilling til, om brandslukningen på Nordbornholm skal overlades til Beredskabsstyrelsen. Det fremgår af et budgetforlig, som blev indgået mandag aften. Politikerne har aftalt, at mulighederne for et tættere samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal belyses yderligere, inden der træffes beslutning. Men samtidig er det besluttet, at en større del af beredskabet skal konkurrenceudsættes.

Brandvæsen

Kommuner får stor erstatning efter mislykket brandudbud

Da Syddjurs og Norddjurs kommuner i 2009 sendte brandslukningen i udbud, vandt det fælleskommunale Brand og Redning Djursland udbuddet, fordi deres kontrolbud var markant billigere end det konkurrerende tilbud fra Falck. Men Falck klagede over kontrolbuddet, og det viste sig, at kontrolbuddet indeholdt en række væsentlige fejl, som gjorde prisen alt for lav. Det kostede kommunerne en erstatning på 100.000 kr. til Falck. Men nu har de to kommuner vundet en retssag mod det konsulentfirma, som hjalp med at udarbejde kontrolbuddet – og dermed får kommunerne både konsulenternes honorar tilbage og en erstatning, der dækker betalingen til Falck.

Præhospital

Ny akutlægebil ventes at få 2.000 udrykninger om året

Mandag bliver Region Nordjyllands nye akutlægebil i Hjørring officielt taget i brug. Akutlægebilen erstatter den hidtidige paramedicinerbil, og den vil få base på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, hvor den bemandes med anæstesilæger fra sygehuset samt lægeassistenter fra Falck. Akutlægebilen vil kunne rykke ud med 1-2 minutters varsel, og regionen venter, at den vil få ca. 2.000 udrykninger om året.