Præhospital

Ny kontrakt: Samsø Redningskorps skal indkøbe to nye ambulancer

Efter Region Midtjyllands ambulanceudbud er det fortsat Samsø Redningskorps, som skal stå for ambulancekørslen på øen. Men beredskabet på Samsø skal som led i den nye kontrakt ændres på flere punkter. Største nyhed er, at der skal indkøbes to nye ambulancer, heraf en XL-ambulance til overvægtige patienter. Desuden skal alle ambulancer udstyres med trappetjenere. Og så skal Samsø Redningskorps fortsat kunne indsætte op til fire ambulancer på øen, hvis behovet opstår.

Præhospital

Stor glæde og tilfredshed hos Falck

Nyheden om, at Falck fortsat skal køre ambulancekørsel i langt størstedelen af Region Midtjylland, har udløst stolthed og glæde hos Falck, der også efter 1. december 2014 skal bemande ambulancerne i delområderne Randers-Djursland, Holstebro-Viborg, Herning-Silkeborg og Aarhus. Samtidig afslører Falck, at redningskorpset ikke har budt på ambulancekørslen i Horsens-området, hvor Falck således ikke gik i kamp med Responce.

Præhospital

Udramatisk ambulanceudbud: Ingen ændringer i Region Midtjylland

Ambulanceudbuddet i Region Midtjylland har vist sig at være ganske udramatisk – der sker nemlig ingen ændringer. Falck, Responce og Samsø Redningskorps fortsætter i præcis samme områder, som de tre operatører har i dag. Den store taber er den nye aktør på markedet, SOS Ambulance, der bød, men ikke havde held med at erobre et eneste af delområderne i Region Midtjylland.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen ønsker ekstra slukningstog

Antallet af indbyggere i Aarhus Kommune er støt stigende, og det sætter de to nuværende 1-minuts-slukningstog under pres. Derfor ønsker Aarhus Brandvæsen, at der inden for kort tid investeres i et tredje 1-minuts-slukningstog, som samtidig skal kompensere for, at det er blevet meget vanskeligt at rekruttere deltidsbrandfolk. Politikerne har da også accepteret, at der iværksættes en analyse – som også skal omfatte behovet for en redningslift til baggårde, en flytning af brandvæsenets uddannelsescenter samt etablering af en bagvagtsordning for indsatslederne.

Præhospital

Militærlægebil nedlagt efter 25 års tjeneste

Efter mange udrykninger med blå blink, sirener og hvinende dæk har militærlægebilen i Oksbøl nu takket af og overladt vagten til det civile beredskab, som dækker området med en akutbil og to døgnbemandede ambulancer. Der er ikke nøjagtige tal på det, men militærlægebilen har sandsynligvis rykket ud mere end 2.500 gange, hvor vestjyder og turister har haft brug for akut hjælp – men efter 25 års tjeneste skal andre nu tage over.

Brandvæsen

Ny vejledning om indsats i forurenet vand

Beredskabsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om forholdsregler ved de indsatser, der involverer kontakt med spildevand. Vejledningen beskriver i kort form de vigtigste farer, som er forbundet med kontakt med forurenet spildevand, og de forholdsregler, det indsatte mandskab fra redningsberedskabet bør tage, når de i deres arbejde kommer i kontakt med spildevand.