Aalborg får ny landingsplads til akutlægehelikoptere

Akutlægehelikoptere og redningshelikoptere, der ankommer med patienter til Aalborg Universitetshospital, vil fremover skulle anvende en ny landingsplads, der etableres på Mølholmvej i Aalborg. Den nuværende landingsplads på Ralvej har nemlig vist sig at være uegnet til Forsvarets redningshelikoptere. Region Nordjylland vil i første omgang betale regningen, selv om man mener, at det burde være en statslig udgift.

Den nuværende landingsplads på Ralvej er – udover at være uegnet til de store helikoptere fra Forsvaret – ejet af Aalborg Kommune, der planlægger at udnytte området til rekreative formål. Det er staten, som har betalt for at få landingspladsen indrettet, og der er blandt andet investeret i projektører, så helikoptere kan anvende pladsen om aftenen og natten. Men nu skal der altså findes en alternativ placering, og her ønsker Region Nordjylland at indgå en aftale med Aalborg Kloak A/S om leje af et areal på Mølholmsvej 30, der ligger på Aalborg Renseanlægs grund.

Inden etableringen af helikopterlandingspladsen på Mølholmsvej skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, og det vil tage ca. et år. I første omgang vil lejekontrakten for en nye plads løbe til 2021, og i forbindelse med etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital vil der blive etableret en varig helikopterlandingsplads dér.

Etableringen af den nye – og midlertidige – helikopterlandingsplads vil indebære udgifter til ingeniørrådgivning til udarbejdelse af VVM-redegørelser samt til selve etableringen af pladsen, f.eks. anlæg af en grusvej, opstilling af sikkerhedsudstyr, etablering af olieudskiller og eventuelt vandinstallationer til brandslukningsarbejde. Region Nordjylland mener, at disse udgifter skal dækkes af staten, der har ansvaret for den landsdækkende lægehelikoptertjeneste, men ifølge regionen vil man ved i første omgang at påtage sig udgiften ”hensigtsmæssigt understøtte sikker drift og parathed i overgangen mellem forsøgsprojekt og permanent ordning, idet tidshorisonten for en VVM-proces ikke kan afvente en nærmere afklaring af finansieringsspørgsmålet”.

Annonce