Deltidsbrandfolk: Vi kan ikke overtage det statslige beredskabs opgaver

Regeringen og KL har indgået en aftale, som indebærer, at store dele af det statslige beredskabs opgaver fremover vil skulle løse af de kommunale beredskaber. Det får nu Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk til at advare politikerne om, at deltidsbrandfolk med et andet fuldtidserhverv ikke kan overtage de mandskabskrævende og langvarige opgaver.

I den nylige økonomiaftale mellem regeringen og KL er der lagt op til massive besparelser på det statslige beredskab og en helt ny struktur for de kommunale beredskaber. Men aftalen er indgået, inden Redningsberedskabets Strukturudvalg har afsluttet sit arbejde, og det bekymrer Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), som nu har sendt et brev til formændene for alle Folketingets partier.

”Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk har erfaret, at Forsvarsministeriet og det nedsatte strukturudvalg, som skal fremkomme med en model med forslag til besparelser i det danske redningsberedskab, er ved at blive overhalet indenom af det politiske system. Konkret er der indgået en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi, som indeholder besparelser på såvel det kommunale som det statslige beredskab. Denne aftale er tilsyneladende ikke indgået på baggrund af korrekte oplysninger”, skriver formanden for LFDB, Karsten Andersen, til partiformændene.

Deltidsberedskaber er ikke gearet til langvarige opgaver

LFDB udtrykker i brevet stor skepsis over for den KL. ”Det er landsklubbens opfattelse, at KL forsøger at overbevise regeringen om, at de mandskabskrævende og langvarige opgaver – hvoraf nogle er specielle opgaver, som kræver langvarige uddannelser og som i dag udføres af det statslige beredskab – sagtens kan overtages af de kommunale beredskaber. Det er vores opfattelse, at løsningen af disse opgaver ikke vil kunne klares på den måde, som KL lægger op til, nemlig ved at udvide deltidsbrandmændenes opgaver. Deltidsbegrebet, der som bekendt udgør rygraden i det danske beredskab, er slet ikke gearet til at udføre de nævnte opgaver, ligesom deltidsbrandmændene generelt ikke er interesserede i at påtage sig opgaver ud over kerneopgaverne, som er redningsberedskabets akutopgaver og sikkerhedsvagter”, skriver Karsten Andersen.

”For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at deltidsbrandmænd har et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen at tage hensyn til. Yderligere opgaver risikerer at svække forholdet til dette erhverv, idet ingen arbejdsgivere bryder sig om, at deres ansatte forlader arbejdspladsen. Heller ikke til opgaver i beredskabet. I øvrigt undrer det os, at KL argumenterer på den måde, uden tilsyneladende at have drøftet situationen med personer med kendskab til dansk beredskab”, skriver LFDB’s formand.

Annonce