Præhospital

Debat: Ambulancefolk redder jer – ikke chauffører

Formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark kender tilsyneladende ikke uddannelseskravene til ambulancereddere – og det er et problem. Det skriver formanden for Transportgruppen i 3F i dette debatindlæg. Baggrunden er et indslag fra DR, hvor det fremgik, at der alene var behov for en chauffør og en redder i de syddanske ambulancer.

Foto: Rigspolitiet
Præhospital

Region melder BIOS-lækage til politiet

Det bliver nu op til politiet at finde ud af, hvem der lækkede et hemmeligt notat om BIOS til pressen. Notatet stammer fra Region Syddanmark og blev sendt til regionsrådsmedlemmerne og en snæver kreds af medarbejdere, og det blev i notatet understreget, at det var hemmeligt. Alligevel endte det hos flere medier, og derfor har regionen netop besluttet at politianmelde lækagen.

Præhospital

Tre ekstra ambulanceberedskaber i Hovedstaden gøres permanente

Siden årsskiftet har der som en midlertidig løsning været indsat tre ekstra ambulancer i Region Hovedstaden. Ambulancerne blev indsat efter en periode med en kraftig stigning i antallet af udrykninger, som har sat responstiderne under et betydeligt pres. Nu har regionspolitikerne så besluttet, at de tre ambulancer skal være en permanent del af beredskabet.

Præhospital

Region forventer fortsat at BIOS lever op til kontrakten

Regionsrådet i Region Syddanmark drøftede i dag, hvordan det går med BIOS’ forberedelser til at overtage størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark. Regionen valgte imidlertid at gøre sagen til et lukket punkt på dagsordenen, så offentligheden får ikke kendskab til drøftelserne indhold. Formanden for det præhospitale udvalg forventer dog, at BIOS lever op til kontrakten

Præhospital

Stigende bekymring for om BIOS kan levere

I dag skal regionsrådet i Region Syddanmark diskutere, om det er realistisk, at BIOS vil være i stand til at løse opgaven med ambulancekørsel på forsvarlig vis. Det sker efter at det er kommet frem, at Region Syddanmark i al hemmelighed har sendt et advokatbrev til BIOS, hvor regionen kræver en redegørelse for, hvorledes det hollandske selskab vil leve op til kontrakten med regionen.

Brandvæsen

Ledelsesstrukturen er på plads i Brand & Redning MidtVest

I sidste måned blev det besluttet, at Kim Bjerg Wemmelund den 1. juli 2015 tiltræder som beredskabschef for det nye Brand & Redning MidtVest. Frem til den officielle etablering ved årsskiftet skal Kim Bjerg Wemmelund forestå planlægningen og forberedelsen af det nye selskab. Nu er også den øvrige ledelsesstruktur i Brand & Redning MidtVest faldet på plads.

Autohjælp

Sønderjysk samarbejde om tavlevogne ved trafikuheld

Falck og det sydjyske firma MEKS har indledt et samarbejde om tavlevognsberedskab i Syd- og Sønderjylland. Det nye samarbejde indebærer, at de to virksomheder fremover samarbejder om løsning af tavlevognsopgaver på den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Frøslev, hvor Falcks stationsnet i den kommende tid ændres væsentligt efter tabet af den syddanske ambulancekørsel.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt beredskab er klar med sparekatalog

Når Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner fra årsskiftet går sammen om et fælles beredskab, bliver det muligvis med landets længste navn. I hvert fald har den politiske styregruppe foreløbigt besluttet sig for navnet ”Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland”. Samtidig er man klar med et omfattende sparekatalog, der omfatter lukning af flere brandstationer.

Brandvæsen

Kommuner bestemmer selv størrelsen på beredskabskommissioner

I forbindelse med oprettelsen af de nye beredskabsenheder skal der også oprettes fælles beredskabskommissioner. Og her fastslår Beredskabsstyrelsen nu, at kun borgmestre og politidirektører er faste deltagere i kommissionerne. Den øvrige sammensætning – og herunder størrelsen af kommissionerne – fastlægges i de enkelte beredskabers samordningsaftaler.